Wat is een pre-pack bij een faillissement?

6 mei 2020

Mijn onderneming dreigt failliet te gaan. Nu hoor ik dat een ‘pre-pack’ mogelijk is; wat is dat?

Een pre-pack (ook wel flitsfaillissement of stille bewindvoering) is een procedure die plaatsvindt voordat een onderneming failliet wordt verklaard. De beoogd curator voert de procedure uit, onder toezicht van de beoogd rechter-commissaris.

Opbrengst en werkgelegenheid

Het doel van een pre-pack is het behalen van de hoogst mogelijke opbrengst om de schulden te vereffenen en het behoud van (een deel van) de werkgelegenheid. De beoogd curator bereidt verkoop van de onderneming na het faillissement voor, onder meer door met partijen te onderhandelen die de onderneming na de faillietverklaring willen overnemen.

Na het faillissement zijn de curator en de rechter-commissaris dus al op de hoogte van de stand van zaken. De verkoop van de onderneming kan de curator snel regelen. Zo komt de onderneming, nadat het faillissement is uitgesproken, niet of slechts kort stil te liggen.

Gebruikelijke failissementsprocedure

Het uitspreken van het faillissement gebeurt in een gebruikelijke faillissementsprocedure. De overeenkomst over de overname die tijdens een pre-pack is voorbereid, wordt pas gesloten en uitgevoerd nadat het faillissement is uitgesproken.

De curator en de rechter-commissaris kunnen dan overigens nog steeds besluiten dat de voorbereide overname niet kan doorgaan. Bijvoorbeeld vanwege andere maatschappelijke belangen, zoals werkgelegenheid.Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.