Wat is het verschil tussen een openbare en een besloten WHOA-procedure?

23 april 2021

Bij de nieuwe faillissementswet WHOA kan ik kiezen voor een openbare of een besloten procedure om tot een akkoord te komen. Wat is het verschil?

Om even bij het begin te beginnen: de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) biedt levensvatbare ondernemingen sinds dit jaar een mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Dat gebeurt door een akkoord te sluiten met schuldeisers. De rechter kan dit akkoord bekrachtigen (‘homologeren’). Ook schuldeisers die het niet eens zijn met het akkoord, zijn er dan aan gebonden.

Tot een goed einde brengen

Bij het hele proces kunnen ondernemers kiezen voor een besloten of een openbare procedure. Tussentijds wisselen is niet toegestaan. De keuze maakt u aan het begin, als u een zogeheten startverklaring deponeert bij de griffie van de rechtbank (het formulier daarvoor van de Nederlandse gerechtelijke organisatie vindt u hier).

Aan een besloten procedure wordt geen ruchtbaarheid gegeven. De zittingen bij de rechtbank zijn achter gesloten deuren. Een openbare procedure komt wél in de publiciteit. Zittingen zijn openbaar en het akkoord komt in het Insolventieregister van de rechtbanken. Ook wordt de procedure geregistreerd in het Handelsregister. Een faillissement voorkomen is een delicaat proces. De besloten procedure kan dan helpen om alles tot een goed einde te brengen. Het voordeel van de openbare procedure is dat die in de Europese Unie erkend wordt (behalve in Denemarken). Dat is handig voor ondernemingen met schuldeisers uit andere lidstaten.