Belasting op opgepotte winst kopzorg familiebedrijven

Familiebedrijven zien de invoering van een belasting op niet-uitgekeerde winsten niet zitten. Uit een steekproef blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagde familiebedrijven de investeringen zal terugschroeven als zo’n belasting er komt.

14 oktober 2020 | Door redactie

Onderzoekers van Nyenrode Business Universiteit en financieel adviseur RSM hebben navraag gedaan bij een panel van 70 grotere familiebedrijven. Zij zijn ondervraagd over onder meer het zogeheten ‘bouwstenen’-rapport. Daarin hebben ambtelijke werkgroepen 169 beleidsopties opgeschreven om het belastingstelsel toekomstbestendig te maken.

Heffing gaat ten koste van investeringen

Een rode draad in de voorstellen is een verschuiving van de heffing van arbeid naar vermogen. Zo is een optie om jaarlijks 4% van het vermogen van de onderneming te belasten, zodat er toch een heffing komt op ‘opgepotte’ winsten. Zo’n heffing is behoorlijk tegen het zere been van de ondervraagde familiebedrijven. Bijna 90% van de familiebedrijven gebruikt de winst vooral om weer te investeren in de onderneming. En hetzelfde percentage geeft dan ook aan dat een dergelijke heffing op bedrijfsvermogen ten koste zal gaan van de investeringen.
Ook een andere optie, het compleet afschaffen van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), kan niet op applaus rekenen. Dankzij de BOF (infographic) kan de onderneming fiscaal voordelig overgaan naar de volgende generatie. Afschaffing leidt er volgens 56% van de ondervraagden toe dat de bedrijfsoverdracht wordt uitgesteld. Zo’n 59% denkt dat de onderneming het niet overleeft als er geen BOF meer is en de verschuldigde belasting uit het ondernemingsvermogen betaald moet worden.

Hogere overdrachtsbelasting op bedrijfspand

Ook de aangekondigde wet die ‘excessieve’ leningen van directeuren-grootaandeelhouders bij hun eigen bv moet aanpakken is voorgelegd in het onderzoek (pdf). Dat blijkt een minder heet hangijzer. Van de ondervraagden komt 10% boven de grens van € 500.000 schuld uit.
In het algemeen verwachten de ondervraagden ook nog wel een effect van de verhoging van de overdrachtsbelasting op bedrijfspanden. Die klimt in 2021 van 6% naar 8%. Ruim 58% van de familiebedrijven denkt dat er hierdoor minder bedrijfspanden gekocht zullen worden. Zelf zien de ondervraagden de hogere overdrachtsbelasting minder als belemmering om een bedrijfspand te kopen. Bijna 27% vindt dit een sta-in-de-weg, ruim 41% vindt het geen belemmering.

Bijlagen bij dit bericht