Grootaandeelhouders blijven nog iets langer anoniem

19 september 2017 | Door redactie

Grootaandeelhouders van Nederlandse ondernemingen kunnen nog even opgelucht ademhalen. Het onder veel ondernemers gewraakte 'UBO-register' wordt pas volgend jaar opgetuigd.

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat het openbare UBO-register pas in 2018 wordt opgericht. De begroting van Financiën laat zien dat het ministerie volgend jaar eenmalig € 7 miljoen uittrekt voor het bouwen van het register. Het wetsvoorstel voor het implementeren van het UBO-register staat voor december dit jaar op de rol bij Financiën. In het UBO-register moeten de gegevens komen van de ‘ultimate benificiary owners’ van Nederlandse ondernemingen. Dat is hier gedefinieerd als een natuurlijk persoon die een belang houdt van minstens 25% in een vennootschap (tools). Het register komt voort uit de Europese witwasrichtlijn, die Nederland in nationale wetgeving moet omzetten.

Veel kritiek op UBO-register

Op de vormgeving van het register is veel kritiek. Vooral de privacy van de UBO’s is een heikel punt. De vereniging van bestuurders van goede doelen vreest zelfs een leegloop vanwege het register.
De openbaarheid van het register gaat namelijk behoorlijk ver. Het is de bedoeling dat iedereen straks tegen een kleine vergoeding basisgegevens over de grootaandeelhouders kan opvragen. En dat terwijl de Europese richtlijn niet voorschrijft dat het register openbaar moet zijn.

Register pas in de zomer operationeel

Nederland maakt nog niet echt haast met de invoering van het UBO-register, dat toch eigenlijk al eind juni 2017 in de Nederlandse wet verankerd had moeten zijn. In antwoorden op Kamervragen erkent demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën dat Nederland te laat is met de implementatie. Maar de bewindsman stelt dat er vanuit Europa mogelijk ook nog een langere termijn wordt afgesproken voor het opzetten van het register. Wiebes stelt dat het streven is dat het UBO-register in de zomer van 2018 operationeel is. Ook laat hij weten dat nog onderzocht wordt of ook de UBO's achter een open fonds voor gemene rekening onder de registratieplicht moeten gaan vallen. Her en der valt namelijk te beluisteren dat het ontlopen van die plicht voor UBO's een reden kan zijn om een dergelijk fonds op te richten.