Borgstelling MKB-krediet weer verlengd

De Borgstelling MKB-krediet (BMKB), die oorspronkelijk zou lopen tot en met 31 december 2019, is wederom verlengd. De BMKB zal nu lopen tot en met 30 juni 2022. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekendgemaakt.

12 november 2019 | Door redactie

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De ondernemingen die graag gebruik willen maken van de BMKB moeten uiteraard voldoende uitzicht hebben op rentabiliteit (tool) en continuïteit.

Overheidsborgstelling van 90% 

Op de BMKB is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ondernemingen met een kredietbehoefte tot € 266.667 kunnen driekwart financieren met het borgstellingskrediet. Anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Extra steun binnen BMKB 

Sommige ondernemingen kunnen rekenen op extra steun binnen de BMKB. Dat zijn:

  • mkb’ers die de ambitie hebben om te ondernemen in het buitenland;
  • starters (tot drie jaar); en
  • ondernemingen die zich richten op technologische innovatie.

Eenmalige garantieprovisie 

Ondernemingen vragen de BMKB niet zelf aan. Dit gaat via de financier. De financier is bij het afsluiten van het borgstellingskrediet een eenmalige garantieprovisie verschuldigd aan RVO. Deze provisie is gebaseerd op het borgstellingskrediet en het tarief is afhankelijk van de looptijd. De financier rekent deze provisieverplichting door aan de desbetreffende onderneming. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de BMKB ook opengesteld voor andere financiers dan banken om zo de markt voor bedrijfsfinanciering te verbreden.

Bijlagen bij dit bericht

Effectief financieren van uw onderneming
E-learning | VideoCollege 32 minuten
De groei van uw onderneming
Verdiepingsartikel