Inzet van de Europese Centrale Bank bij coronacrisis

De Nederlandse overheid heeft een pakket noodmaatregelen gepresenteerd, maar ook internationaal zijn er financiële initiatieven om ondernemers door de crisis heen te helpen. Onder andere de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een aantal maatregelen aangekondigd.

26 maart 2020 | Door redactie

De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders gaan zich soepeler opstellen bij bijvoorbeeld de financiële buffereisen waaraan banken moeten voldoen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB. Dat geld kunnen ze daarna weer goedkoper uitlenen aan hun klanten, bijvoorbeeld ondernemers die krap bij kas zitten vanwege de coronacrisis. 

Obligaties een manier om aan geld te komen

Een andere manier voor ondernemingen om aan financiering  te komen is de opkoop van obligaties door de ECB. Als een onderneming ergens geld vandaan wil halen, kan dit  door obligaties uit te geven. Dit houdt in dat het gewenste financieringsbedrag wordt opgedeeld, bijvoorbeeld in stukken van € 1.000. Investeerders kunnen dan voor € 1.000 zo’n schuldbewijs kopen en krijgen hierbij een rentevergoeding. Met een obligatie betaalt de onderneming gedurende de looptijd niets terug. Heeft de obligatie een looptijd van vijf jaar, dan moet de ondernemer de houder van de obligatie op een vooraf afgesproken datum terug betalen. In de tussentijd betaalt de onderneming wel rente over het  uitstaande bedrag. Dit wordt de couponrente genoemd. Die couponrente wordt betaald over een vaste periode, bijvoorbeeld per kwartaal of per jaar. In die zin lijkt een obligatie op een aflossingsvrije lening. Een onderneming trekt op deze manier vreemd vermogen aan en vergoedt als tegenprestatie rente aan de crediteur. 

Het ECB koopt extra obligaties op

Het ECB heeft aangekondigd tot eind van 2020 voor € 120 miljard extra aan obligaties op te kopen, waarvan een groot deel bedrijfsobligaties. Hierdoor wordt het ook voor ondernemingen goedkoper om geld te lenen, zodat zij kunnen blijven investeren ook nu corona rondwaart en veel ondernemingen te maken hebben met verlies. Daarnaast is er een speciaal ‘programma’ opgericht, het Pandemic Emergency Purchase Program. Ook hierbij gaat het om opkopen van bedrijfs- én staatsobligaties voor een extra bedrag van € 750 miljard.

Bijlagen bij dit bericht