Vragen over: voor- en nadelen van obligaties

De uitgifte van bedrijfsobligaties is over het algemeen voorbehouden aan beursgenoteerde ondernemingen. Toch is het ook voor het mkb wel degelijk een optie om over na te denken als uw onderneming op zoek is naar groeifinanciering, als alternatief voor de uitgifte of overdracht van aandelen. Wat zijn de voor- en nadelen?

24 juli 2020 | Door redactie

Als een onderneming op ergens geld vandaan wil halen voor bijvoorbeeld financiering van innovaties, kan dit door obligaties uit te geven. Dit houdt in dat het gewenste financieringsbedrag wordt opgedeeld, bijvoorbeeld in stukken van € 1.000. Investeerders kunnen dan voor € 1.000 zo’n schuldbewijs kopen en krijgen hierbij een rentevergoeding. Met een obligatie betaalt de onderneming gedurende de looptijd niets terug. Heeft de obligatie een looptijd van vijf jaar, dan moet de ondernemer de houder van de obligatie op een vooraf afgesproken datum terug betalen. In de tussentijd betaalt de onderneming wel rente over het  uitstaande bedrag. Dit wordt de couponrente genoemd. Die couponrente wordt betaald over een vaste periode, bijvoorbeeld per kwartaal of per jaar. In die zin lijkt een obligatie op een aflossingsvrije lening. Een onderneming trekt op deze manier vreemd vermogen aan en vergoedt als tegenprestatie rente aan de crediteur.  

Voordelen van obligaties

Het voordeel van uitgifte van obligaties is dat uw onderneming de zeggenschap in eigen hand houdt. Bij durfkapitaal wil de geldverstrekker vaak directe invloed op de bedrijfsvoering. Een tweede voordeel is dat u opereert in een professionele omgeving: de obligaties zijn verhandelbaar op de beurs, waardoor u een groot platform bereikt van beleggers die weten dat uw prospectus is getoetst en daarom sneller bereid zijn te investeren. Bovendien komt uw onderneming in het blikveld van investeringsmaatschappijen en dat kan, ook in de toekomst, positief uitpakken. 

Nadelen van obligaties

Een nadeel is dat de uitgifte van obligaties omslachtig is. Het is een proces waaraan een groot aantal voorwaarden is verbonden. Het prospectus moet worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markt. Omdat beleggers aan de informatie in het prospectus rechten kunnen ontlenen, en uw onderneming bij foutieve informatie aansprakelijk is, heeft u goedgekeurde jaarverslagen nodig en de doorrekening van uw plannen door een accountant. Los van de investering in tijd maakt uw onderneming dus aanzienlijke kosten in de aanloopfase. Hierdoor is het bij bedragen onder de € 200.000 niet interessant om in te zetten op mkb-obligaties.