Certificering geen probleem fiscale eenheid

9 mei 2011 | Door redactie

Voor toepassing van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting moet de moedermaatschappij de volledige zeggenschap hebben over 95% van de aandelen van de dochter. Is er sprake van een certificering van aandelen dan is aan dit vereiste voldaan als de Stichting Administratiekantoor (STAK) alleen stemrecht kan uitoefenen volgens de instructies van de moeder.

Voor het vormen van een fiscale eenheid is vereist dat de moedermaatschappij de juridische en economische eigendom bezit van minimaal 95% van de aandelen in een dochtermaatschappij. Het is mogelijk om de aandelen van de dochter te certificeren, zodat de STAK het juridische eigendom van de aandelen verkrijgt en daarvoor certificaten van aandelen uitgeeft aan de moeder. Maar het is dan wel de vraag of het vormen van een fiscale eenheid nog mogelijk is? In het bericht ‘Toch fiscale eenheid na certificeren aandelen’ kon u lezen dat volgens de Hoge Raad een fiscale eenheid mogelijk was als de moeder de volledige zeggenschap behield in de dochter. Dit was het geval als de STAK het stemrecht op de gecertificeerde aandelen alleen kon uitoefenen als de instructies van de moeder werden gevolgd. Hof Amsterdam moest bepalen of dit het geval was.

Volledige zeggenschap aanwezig

In deze zaak werd 19,99% van de aandelen van de dochter gecertificeerd. De overige aandelen waren in bezit van de moeder. De inspecteur vond dat het niet mogelijk was om een fiscale eenheid te vormen, omdat de moeder niet beschikte over de volledige zeggenschap van 95% van de aandelen. Het gerechtshof in Amsterdam gaf aan dat de statuten van de STAK bepaalde dat de STAK het stemrecht altijd moest uitoefenen volgens de instructies van de moeder. Volgens het hof was hierdoor de volledige zeggenschap over 95% van de aandelen van de dochter bij de moeder aanwezig. Het was dus toch mogelijk om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen tussen de moeder en de dochter. 
Hof Amsterdam, 7 april 2011, LJN: BQ3394