Fiscus mag beschikking fiscale eenheid wijzigen

24 april 2014 | Door redactie

Voldoet u aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid BTW, dan kan de inspecteur een beschikking afgeven. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat de inspecteur deze beschikking gedeeltelijk kan herroepen als achteraf blijkt dat die niet juist is.

U kunt de fiscus vragen een beschikking voor een fiscale eenheid BTW af te geven. Daarnaast kan de inspecteur ook uit eigen beweging verschillende natuurlijke personen en lichamen aanmerken als een fiscale eenheid BTW. In deze zaak had de inspecteur de directeur-grootaandeelhouder (dga) samen met drie andere bv’s per 1 november 2005 aangemerkt als een fiscale eenheid BTW. De dga was het daar niet mee eens en had bezwaar aangetekend. De inspecteur accepteerde het bezwaar en corrigeerde de beschikking. Alleen de dga met één bv behoorde per 1 november 2005 nog tot de fiscale eenheid BTW.

Geen nieuwe beschikking fiscale eenheid

De dga vond echter dat de inspecteur de beschikking niet kon herroepen. De Belastingdienst had de beschikking moeten vernietigen en een nieuwe beschikking met een nieuwe datum moeten afgeven. De rechtbank en het gerechtshof vonden dat echter niet nodig. Ook de Hoge Raad volgde het standpunt van de dga niet. De inspecteur mocht de beschikking herroepen voor wat betreft de twee bv’s. De rest van de beschikking hoefde de inspecteur niet aan te passen. Het maakte daarbij niet uit dat op de beschikking gegevens stonden die niet overeenkwamen met de werkelijkheid, zoals de tenaamstelling van de fiscale eenheid en de BTW-identificatienummers. Volgens de rechter maakte dat niet uit voor de geldigheid van de beschikking.
Hoge Raad, 4 april 2014, ECLI (verkort): 785

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de fiscale eenheid BTW, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!