HIR moet binnen de fiscale eenheid blijven

11 november 2010 | Door redactie

Als uw bv een herinvesteringsreserve (HIR) heeft gevormd voor de verkoopopbrengst van een pand dat binnen de fiscale eenheid (fe) was verhuurd, kunt u het vervangende pand niet zomaar buiten de fe verhuren als u de waarde hiervan wilt gaan afboeken op de HIR. Gerechtshof Arnhem heeft pas in een uitspraak gezegd dat het nieuwe pand dan niet de economische plaats inneemt van het oude pand en u de HIR daarom aan de winst moet toevoegen.

De beheer-bv in deze rechtszaak had een bedrijfspand in haar bezit dat zij verhuurde aan een werkmaatschappij. In 2002 werd dit pand van de hand gedaan, waarna voor de boekwinst een HIR werd gevormd. De HIR was bestemd voor de bouw van een nieuw pand dat moest verrijzen op een stuk grond dat de beheer-bv ook in eigendom had. De realisatie hiervan liep echter wat vertraging op door een weigerachtige houding van de gemeente om het bestemmingsplan voor het stuk grond te veranderen. Hierdoor werd de maximale duur van de HIR overschreden, maar de inspecteur verlengde deze op verzoek van de beheer-bv met een jaar tot 1 januari 2006 door de bijzondere omstandigheden bij de vertraging. In 2006 daarna verkocht de werkmaatschappij haar passiva en activa aan een derde partij en werd daarna geliquideerd door de beheer-bv. Deze derde partij zou het nieuwe bedrijfspand gaan huren. Volgens de inspecteur betekende dit dat de beheer-bv de HIR aan haar winst over 2006 moest toevoegen, omdat het nieuwe pand nu niet meer dezelfde economische plaats zou innemen als het oude pand.

Oude pand was in eigen gebruik

Uiteindelijk moest het hof uitspraak doen in de zaak, wat als gevolg had dat de beheer-bv de HIR inderdaad aan haar winst moest toevoegen. Het oude pand werd namelijk binnen de fe verhuurd en was daarmee dus in eigen gebruik. Dit terwijl de beheer-bv het nieuwe pand aan een derde partij zou gaan verhuren, wat volgens de rechter het standpunt van de inspecteur rechtvaardigde. De beheer-bv moest de HIR dus toevoegen aan haar winst.
Gerechtshof Arnhem, 12 oktober 2010, LJN: BO3390