Nieuw beleidsbesluit voorwaarde fiscale eenheid

7 januari 2015 | Door redactie

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd met nieuwe voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid. Hiermee kan uw bv onder voorwaarden een fiscale eenheid vormen met een moeder- of dochtermaatschappij die elders in de EU is gevestigd.

In het bericht ‘Voorwaarden fiscale eenheid VPB afgekeurd’ las u al dat het Europese Hof van Justitie en Gerechtshof Amsterdam hadden geoordeeld dat één van de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan het vormen van een fiscale eenheid in strijd is met Europese regelgeving. Eén van die voorwaarden is dat de ondernemingen die tot de fiscale eenheid behoren altijd in Nederland gevestigd moeten zijn. Deze voorwaarde is echter in strijd met de vrijheid van vestiging. De staatssecretaris van Financiën heeft nu een beleidsbesluit gepubliceerd waarin de voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid zijn aangepast.

Buitenlandse tussenliggende maatschappij geen probleem meer

Door dit besluit kunnen nu in Nederland gevestigde zustermaatschappijen  een fiscale eenheid vormen, ook als ze een in de EU gevestigde moeder hebben. Daarnaast is het nu toegestaan om een fiscale eenheid te vormen tussen een moedermaatschappij en een kleindochter waarvan de aandelen gehouden worden door een in de EU gevestigde tussenmaatschappij. Het beleidsbesluit loopt vooruit op het wetsvoorstel dat de staatssecretaris nog gaat maken. U las hier al over in het bericht ‘Nieuwe wet voor fiscale eenheid VPB op komst’.