Op de huidige voet voort met de fiscale eenheid VPB?

Het kabinet zoekt richting voor de opvolger van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB). De internetconsultatie over de mogelijke keuzes levert nog niet echt een eenduidig beeld op. Van verschillende kanten wordt gepleit om helemaal niet te sleutelen aan het nu geldende regime. En de optie 'afschaffen' is niet populair.

29 juli 2019 | Door redactie

De fiscale eenheid in de VPB (tool) staat in de schijnwerpers na een arrest van het Europese Hof van Justitie. Het Hof vindt dat Nederland discrimineert met de fiscale eenheid in de VPB, omdat concerns met een buitenlandse tak niet zo’n eenheid kunnen vormen.

Vier opties voor opvolger fiscale eenheid

Het kabinet heeft naar aanleiding van dit arrest al een spoedreparatie uitgevoerd. Maar om dat soort noodgrepen in de toekomst te voorkomen wil het kabinet een fiscale eenheid ‘nieuwe stijl’ presenteren. Daarvoor zijn vier opties voorgelegd in een internetconsultatie:

  1. De regeling voortzetten zoals die nu is, inclusief de reparatiemaatregelen.
  2. De fiscale eenheid helemaal afschaffen (zonder vervanger).
  3. De regeling vervangen door een nieuwe beperktere regeling, die er alleen voor zorgt dat ondernemingen binnen een groep winsten of verliezen kunnen verrekenen.
  4. Een nieuwe concernregeling die ook bruikbaar is voor concerns met een buitenlandse tak. Winsten binnen het concern die in een ander land belast zijn vallen dan buiten de Nederlandse belastingheffing.

Afschaffing levert lastenstijging op

Voor de optie om de fiscale eenheid helemaal in de prullenbak gooien gaan de handen niet op elkaar, zo blijkt uit de reacties. Onder meer ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, redersvereniging KNVR en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) schrijven dat afschaffen niet de goede weg is. Zeker vanwege de fikse groei in de administratieve lasten, aldus de ondernemersorganisaties. Ondernemingen zouden dan weer apart aangifte VPB moeten doen, wat het bedrijfsleven zomaar € 300 miljoen extra kan kosten. En daar komen ook nog meer controlekosten voor de Belastingdienst bij.
De NOB ziet het meest in optie 4, omdat dit ‘het meest neutrale systeem’ is. Mocht het kabinet daar toch niet aan willen, dan heeft het voortzetten van het huidige regime inclusief reparaties wat de NOB betreft de voorkeur.

Alleen verlies verrekenen is te karig

Ook de ondernemersorganisaties en bankenkoepel NVB zien het liefst dat er niet wordt gesleuteld aan het nu geldende systeem. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat het kabinet niet duidelijk maakt waarom er nu nog rechtsonzekerheid zou zijn over het gerepareerde regime. De NVB wijst erop dat het huidige systeem al jarenlang bestaat en dat daardoor iedereen weet waar zij aan toe zijn. Een nieuw regime staat ook weer bloot aan onzekerheid over eventuele toekomstige besluiten van het Europese Hof, stelt de NVB.
Optie 3, alleen maar het verrekenen van verliezen of winsten, vinden de ondernemers te karig. Zij willen graag ook de mogelijkheid behouden om binnen de eenheid te reorganiseren zonder dat de Belastingdienst langskomt. En dat de ondernemingen in de fiscale eenheid samen één belastingplichtige blijven.