Vier opties voor opvolger fiscale eenheid VPB

Het kabinet is drukdoende om de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting (VPB) klaar te stomen voor de toekomst. Inmiddels zijn er vier mogelijkheden voor de concernregeling op een rij gezet, en nu mag iedereen er via een internetconsultatie op schieten.

18 juni 2019 | Door redactie

De fiscale eenheid in de VPB (tool) is populair in Nederland. De Belastingdienst ziet ondernemingen binnen de eenheid als één belastingplichtige. Dat heeft onder meer als voordeel dat zij winsten en verliezen onderling kunnen verrekenen. Maar het Europese Hof vindt dat Nederland discrimineert met de regeling. Concerns met een buitenlandse tak kunnen namelijk geen fiscale eenheid vormen.

Uitvoerbaarheid en gevolgen schatkist belangrijk

Het kabinet heeft naar aanleiding van het arrest van het Europese Hof al een spoedreparatie uitgevoerd. Maar vraag is of de regeling daarmee ook toekomstbestendig is. Daarom wil het kabinet nog voor het eind van de lopende regeerperiode een fiscale eenheid ‘nieuwe-stijl’ presenteren. Randvoorwaarden daarvoor zijn onder meer dat de regeling niet vatbaar is voor misbruik en dat de nieuwe regeling goed uitvoerbaar is voor bedrijfsleven én Belastingdienst. En natuurlijk moet de regeling geen gapend gat slaan in de schatkist.

In najaar eerste schets nieuwe regeling

Belangengroepen zoals organisaties van belastingadviseurs en ondernemersverenigingen hebben al aangegeven waar zij staan in de discussie. Maar het kabinet heeft nu ook een internetconsultatie opgestart om nog meer meningen op te halen. Die consultatie loopt tot 29 juli 2019. Het kabinet wil dan dit najaar een schets naar de Tweede Kamer sturen van welke kant het op moet gaan met de concernregeling.

Vier scenario’s voor de toekomst

In het document voor de internetconsultatie staan vier mogelijke scenario’s voor de fiscale eenheid in de VPB:

  • De regeling voortzetten zoals die nu is, inclusief de reparatiemaatregelen.
  • De fiscale eenheid helemaal afschaffen (zonder vervanger dus).
  • De regeling vervangen door een nieuwe beperktere regeling, die er alleen voor zorgt dat ondernemingen binnen een groep winsten en verliezen kunnen verrekenen.
  • Een nieuwe concernregeling die ook bruikbaar is voor concerns met een buitenlandse tak. Winsten binnen het concern die in een ander land belast zijn vallen dan buiten de Nederlandse belastingheffing.

Extra vragen in consultatiedocument

Die laatste optie ziet het kabinet absoluut niet zitten, zo blijkt ook weer uit het consultatiedocument. Maar de andere opties hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen, waarbij de derde optie  redelijk vaak voorkomt binnen de Europese Unie. Het kabinet vraagt deelnemers aan de meedenksessie om antwoord te geven op een aantal specifieke vragen. Bijvoorbeeld: moet de nieuwe concernregeling vrijwillig of verplicht zijn? En: moet er een extra regeling komen om binnen het concern met bezittingen te schuiven zonder dat er belastingheffing plaatsvindt?