Verzoek fiscale eenheid BTW

Maatwerkbrief

MS Word 52.22 kb

22-10-2019

Download deze tool
Een fiscale eenheid BTW start in principe op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de Belastingdienst de beschikking heeft afgegeven. Het kan ook eerder, namelijk op het moment dat aan de voorwaarden voor een fiscale eenheid is voldaan. Hiertoe moet u wel zelf het initiatief nemen. De voorbeeldbrief uit deze tool helpt u daarbij.