Welke factuurvereisten gelden bij onderlinge leveringen?

15 juli 2019

Wat zijn de factuurvereisten voor levering en diensten tussen ondernemingen die een fiscale eenheid voor de BTW vormen?

Uw ondernemingen kunnen een fiscale eenheid voor de BTW vormen als de ondernemingen in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Dit heeft gevolgen voor de BTW. De fiscale eenheid krijgt een BTW-nummer om aangifte te doen. U kunt met dit BTW-nummer in één keer aangifte doen voor alle ondernemingen in de eenheid. Op verzoek kunt u ook per onderneming aangifte blijven doen. Wanneer u zaken doet met een ondernemer in het buitenland, dan blijven de ondernemingen in de fiscale eenheid hun oorspronkelijke (eigen) BTW-nummer gebruiken. Dit is het BTW-nummer van vóór de vorming van de fiscale eenheid.

Factuurvereisten

In artikel 35a Wet OB 1968 is opgenomen welke gegevens u op de factuur moet vermelden. Als uw onderneming niet aan de factuurvereisten voldoet, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Over vermelding van BTW op facturen zegt de wet dat de volgende melding verplicht is:

  • bij fiscale eenheden de naam van het onderdeel dat de prestatie levert;
  • uw BTW-nummer, bij fiscale eenheden is dat het BTW-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert;
  • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief BTW;
  • het BTW-tarief dat u in rekening brengt;
  • het BTW-bedrag.

Geen BTW vanwege fiscale eenheid BTW

Over onderlinge leveringen van goederen en diensten tussen de ondernemingen in de fiscale eenheid betaalt u geen BTW. De ondernemingen in de fiscale eenheid mogen elkaar hiervoor geen BTW in rekening brengen. U kunt voor onderlinge leveringen dan ook geen BTW aftrekken als voorbelasting. Het is raadzaam om wel een factuur uit te reiken, maar op de factuur ‘geen BTW vanwege fiscale eenheid BTW’ te vermelden. Op die manier reikt u een factuur uit die aan de vereisten voldoet.