Aanpak van onderzoek naar chroom-6 in verfsystemen

9 april 2024 | Door redactie

Voor het werken met schadelijke stoffen zoals chroom-6 gelden strenge regels. Tijdens het werk mag de grenswaarde voor blootstelling niet worden overschreden. Bij bestaande verflagen is de samenstelling soms onbekend. De werkgever moet dan onderzoek doen.

De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een gevaarlijke stof in de individuele ademhalingszone van een werknemer. Dit betekent dat tijdens de werkzaamheden de grenswaarde niet mag worden overschreden. Ook voor chroom-6 is een grenswaarde vastgesteld. Chroom-6 verbindingen worden beschouwd als kankerverwekkend voor de mens. Chroom-6 komt voor in verfsystemen. Bij bestaande verflagen is niet altijd bekend wat de samenstelling ervan is. Die moet de werkgever dan door onderzoek achterhalen.  

Instructie persoonlijke beschermingsmiddelen

De werkgever kan op locatie van de werkzaamheden besluiten monsteronderzoek uit te (laten) voeren om de aanwezigheid van een gevaarlijke stof vast te laten stellen. De monsters die worden genomen, worden voor chemisch-analytisch onderzoek aangeboden aan een ISO-17025 geaccrediteerd laboratorium. Het onderzoek moet veilig gebeuren. Hiervoor moet de werkgever de instructies en voorlichting geven en de juiste arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) verstrekken. Werknemers zijn verplicht deze instructies op te volgen en de PBM’s correct te gebruiken.