Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen, of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen.

Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen komt de Arbeidsinspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Arbeidsinspectie veiligheidsrapporten.

Nieuws

Aanpak van onderzoek naar chroom-6 in verfsystemen

09-04-2024

Voor het werken met schadelijke stoffen zoals chroom-6 gelden strenge regels. Tijdens het werk mag de grenswaarde voor blootstelling niet wo...

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

27-03-2024

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...

Aanpassingen regels voor werken met asbest

14-03-2024

Werknemers die in aanraking komen met asbest kunnen daardoor ernstige gezondheidsschade oplopen. De ministerraad heeft ingestemd met aanpass...

Nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor BRZO

16-01-2024

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor organisaties die onder het Besluit risico's zwa...