Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen, of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. De Nederlandse Arbeidsinspectie houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen.

Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen komt de Arbeidsinspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Arbeidsinspectie veiligheidsrapporten.

Nieuws

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten nog geen succes

07-05-2024

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) die vorig jaar is ingegaan, heeft niet het verwachte resultaat. Er zijn...

Bescherming van ogen bij risico op oogschade

02-05-2024

Ogen horen tot de meest kwetsbare organen van het menselijk lichaam. Is er risico op schade, dan zijn beschermende maatregelen noodzakelijk....

Aanpak van onderzoek naar chroom-6 in verfsystemen

09-04-2024

Voor het werken met schadelijke stoffen zoals chroom-6 gelden strenge regels. Tijdens het werk mag de grenswaarde voor blootstelling niet wo...

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

27-03-2024

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...