Gevaarlijke stoffen

Bij het werken met gevaarlijke stoffen of bij werkzaamheden waarbij mogelijke aanraking met gevaarlijke stoffen voorkomt, zijn veilige werkomstandigheden essentieel. In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan de werkgever de gevaren en maatregelen rondom gevaarlijke stoffen opnemen. Inspectie SZW houdt toezicht op organisaties die werken met gevaarlijke stoffen.

Als uw organisatie veel werkt met gevaarlijke stoffen, komt de Inspectie periodiek langs om de naleving van de regels te controleren. Dat gebeurt door middel van beoordeling van de bedrijfsprocessen en de organisatorische en technische maatregelen die zijn genomen om de risico’s te minimaliseren. Ook bekijkt en controleert de Inspectie SZW veiligheidsrapporten.

 

Wat is er veranderd aan de ARIE-regeling?

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) | Publicatiedatum 18-01-2023

De ARIE-regeling is herzien zodat we vanaf 1 januari 2023 te maken hebben met nieuwe regels voor de aanvullende RI&E voor het werken met gevaarlijke stoffen. Wat...

Welke soorten adembescherming zijn er en wanneer gebruiken we die?

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) | Publicatiedatum 03-12-2021

We werken binnen onze organisatie vaak in ruimtes waar de lucht van slechte kwaliteit is. We willen onze werknemers graag de beste bescherming bieden, zodat ze geen gezondheidsschade...

Welke rol speelt de ondernemingsraad bij gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen | Publicatiedatum 13-08-2021

In onze organisatie wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. De bestuurder houdt zich niet aan de veiligheidsvoorschriften, met alle veiligheidsrisico’s van dien....

De regeling Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Gevaarlijke stoffen 6 minuten | 18-01-2023

Wie aantoonbaar ziek wordt door werk heeft recht op compensatie door de werkgever. Dat zegt het Burgerlijk Wetboek. De praktijk is echter we...

Veelgestelde vragen over de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 4 minuten | 15-12-2022

Werknemers mogen niet ziek worden van hun werk of van de omstandigheden waarin ze hun werk moeten doen. Daarom is elke werkgever in Nederlan...

Het werk van de Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) 5 minuten | 22-06-2022

Opeens gebeurt het: een inspecteur van de Arbeidsinspectie op de stoep, onaangekondigd. Uw werkgever en de mensen worden ongerust. Een rondg...

Heeft u een vraag over Gevaarlijke stoffen?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Gevaarlijke stoffen?

Theo-Jan Heesen
Theo-Jan Heesen
Adviseur en trainer, gecertificeerd arbeidhygiënist
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie