Nieuws

a

In 2023 tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten

Arbo | 30-06-2022 | Beroepsziekte

Slachtoffers van een beroepsziekte door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk krijgen met ingang van volgend jaar een eenmalige...

a

Werknemer moet verschil kennen tussen gevaar en risico

Arbo | 27-05-2022 | Gevaarlijke stoffen

Als arboprofessionals aan werknemers moeten uitleggen welke risico’s er spelen bij het werk, is er soms verwarring tussen wanneer iets nu ee...

a

Wetswijziging moet drugs- en alcoholtest mogelijk maken

Arbo | 13-05-2022 | Arbowet

Het wetgevingstraject voor meer testen op alcohol of drugs op de werkvloer is weer opgestart. Dat meldt minister Van Gennip van Sociale Zake...

a

Ondersteuning bij maken RI&E vooral gericht op kleinere werkgevers

Arbo | 03-05-2022 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het Meerjarenplan RI&E van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet de bekendheid van de verplichting om een risico-inventar...

a

Compensatie schade door gevaarlijke stoffen makkelijker

Arbo | 10-03-2022 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers van KLM die mogelijk jarenlang zijn blootgesteld aan de schadelijke stof chroom-6 kunnen gebruikmaken van een compensatieregeling...

a

Gezondheid bewaken bij werken met gevaarlijke stoffen

Arbo | 25-02-2022 | Gevaarlijke stoffen

Als werknemers tijdens hun werk in contact komen met gevaarlijke stoffen, kan de werkgever hun gezondheid in de gaten houden met een gezondh...

a

Aanpak arborisico’s controleren met Zelfinspectietool

Arbo | 21-01-2022 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

De Arbeidsinspectie kijkt bij controles of de organisatie de oplossingen uit de arbocatalogus van de eigen sector goed heeft toegepast. Voor...

a

Gezondheidsraad adviseert over bescherming schadelijke stoffen

Arbo | 11-01-2022 | Gevaarlijke stoffen

De Gezondheidsraad adviseert de overheid over de bescherming van werknemers tegen blootstelling aan schadelijke stoffen op het werk. In een...

a

Meerjarenplan voor veiliger werken met asbest

Arbo | 23-12-2021 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers die met asbest werken, lopen risico te worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Om werknemers hier beter tegen te beschermen,...

a

Landelijk centrum voor beroepsziekte door gevaarlijke stoffen

Arbo | 14-12-2021 | Beroepsziekte

Volgend jaar opent het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten. Vanaf 1 juli 2022 kunnen werknemers en werkgevers...