Nieuws

a

Gezondheidsraad waarschuwt voor risico schimmelinfecties

Arbo | 11-06-2024 | Gevaarlijke stoffen

Door het gebruik van schimmelbestrijders in de landbouw zijn schimmels de laatste jaren vaker resistent tegen antischimmelbehandelingen. Ook...

a

Wijzigingen regels gevaarlijke stoffen in Arbobesluit

Arbo | 30-05-2024 | Gevaarlijke stoffen

De regels in het Arbobesluit over bescherming van werknemers tegen blootstelling aan gevaarlijke stoffen zijn op een aantal punten gewijzigd...

a

Regeling tegemoetkoming beroepsziekten nog geen succes

Arbo | 07-05-2024 | Beroepsziekte

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) die vorig jaar is ingegaan, heeft niet het verwachte resultaat. Er zijn...

a

Bescherming van ogen bij risico op oogschade

Arbo | 02-05-2024 | Preventie

Ogen horen tot de meest kwetsbare organen van het menselijk lichaam. Is er risico op schade, dan zijn beschermende maatregelen noodzakelijk....

a

Aanpak van onderzoek naar chroom-6 in verfsystemen

Arbo | 09-04-2024 | Gevaarlijke stoffen

Voor het werken met schadelijke stoffen zoals chroom-6 gelden strenge regels. Tijdens het werk mag de grenswaarde voor blootstelling niet wo...

a

De wet- en regelgeving voor goede arbozorg

Arbo | 27-03-2024 | Arbowet

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Wet- en regelgeving moet helpen om ervoor te...

a

Aanpassingen regels voor werken met asbest

Arbo | 14-03-2024 | Gevaarlijke stoffen

Werknemers die in aanraking komen met asbest kunnen daardoor ernstige gezondheidsschade oplopen. De ministerraad heeft ingestemd met aanpass...

a

Nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor BRZO

Arbo | 16-01-2024 | Gevaarlijke stoffen

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor organisaties die onder het Besluit risico's zwa...

m

Pillen mee op zakenreis? Risico op zware straf!

Management | 15-01-2024 | Gezondheid werknemer

Neem niet zomaar slaappillen mee op vakantie of op zakenreis. Reizigers lopen namelijk het risico voor drugssmokkelaar aangezien te worden....

a

Nederlandse Arbeidsinspectie publiceert Jaarplan 2024

Arbo | 14-12-2023 | Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW)

In 2024 voert de Nederlandse Arbeidsinspectie het tweede jaar uit van het Meerjarenplan 2023-2026. Daarin ligt de focus op de aanpak van ris...