Infographics

Recht op LIV of een LKV?

LKV en (jeugd-)LIV 21-05-2024

Het kan behoorlijk ingewikkeld zijn om te bepalen of een organisatie lage-inkomensvoordeel (LIV) of een loonkostenvoordeel (LKV) kan ontvangen voor een werknemer. Door...

Strategische personeelsplanning (SPP) ziet er zo uit

Strategische personeelsplanning (SPP) 14-05-2024

Voorbereid zijn op de toekomst: dat wil iedere organisatie! Strategische personeelsplanning is een methode om een goede diagnose te stellen van wat er nodig is om het...

De basis van een personeelshandboek

Arbeidsvoorwaarden 06-05-2024

Een personeelshandboek is meer dan een opsomming van personeelsregelingen. Denk aan praktische zaken als een inhoudsopgave en paginanummering. Maar ook aan de boodschap...

Verplichtingen vanuit de WWFT

Fraude 02-05-2024

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht bepaalde instellingen en vrijeberoepsbeoefenaren om verdachte transacties te melden,...

Scholingsmogelijkheden voor werknemers

Opleiding en ontwikkeling 30-04-2024

Het stimuleren van scholing of het omscholen van werknemers kan een goede investering zijn voor uw organisatie. Wat zijn de scholingsmogelijkheden voor werknemers zelf?

Werknemers met geldstress herkennen

Werknemer met schulden 30-04-2024

Vier op de vijf werkgevers hebben te maken met werknemers met financiële problemen. Geldstress heeft zijn weerslag op het werk van de werknemer. Uw organisatie plukt...

Rapportageverplichting werknemersmobiliteit

Duurzaam ondernemen 30-04-2024

Organisaties met minimaal 100 werknemers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om online te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijke...

Afspraken over stagevergoeding

Stagiairs en leerbanen 16-04-2024

Stagiairs die bij uw organisatie stage gaan lopen, kunnen een stagevergoeding krijgen. Wat zijn de aandachtspunten als uw organisatie met een stagiair in zee gaat en...

Kleineondernemersregeling in de BTW

Aangifte BTW 04-04-2024

Op de kleineondernemersregeling (KOR) die geldt voor de BTW kan door een BTW-ondernemer die in Nederland is gevestigd en een omzet lager heeft dan € 20.000 per kalenderjaar...

Wat mag de werkgever vragen bij ziekmelding?

Re-integratie 26-03-2024

Als een werknemer zich ziek meldt, mag de werkgever niet vragen wát de werknemer mankeert. Maar er zijn wel een aantal andere vragen die hij mag stellen.