Wat zijn de fiscale regels voor spaargeld eenmanszaak?

24 juli 2019

Wat kan/moet ik doen met het spaargeld van mijn eenmanszaak? Gelden hier fiscale regels voor?

Voor het antwoord op uw vraag geldt de zogenoemde vermogensetikettering. Activa die een functie vervullen in uw onderneming, worden tot het ondernemingsvermogen gerekend. Met betrekking tot liquiditeiten, spaarrekeningen en deposito’s moet worden getoetst of u ze binnen afzienbare tijd nodig heeft ter financiering van investeringen in bedrijfsmiddelen of andere bedrijfsuitgaven (zoals het aflossen van zakelijke schulden). Zo niet, dan moet u deze tegoeden als duurzaam overtollig beschouwen en overhevelen naar box 3. Dit wordt in de praktijk weleens vergeten omdat ondernemers vaak denken dat gelden die binnen de onderneming zijn verdiend tot de sfeer van die onderneming blijven behoren.

Alleen marginaal toetsen

Uiteraard is het altijd aan te bevelen om enige extra reserve in de onderneming aan te houden, waarbij de inspecteur niet op de stoel van u als ondernemer mag gaan zitten. De inspecteur mag enkel marginaal toetsen: hij moet aannemelijk maken dat geen enkele andere ondernemer zoveel overtollig geld in de onderneming zou aanhouden. Het niet langer tot het ondernemingsvermogen rekenen van spaartegoeden kan overigens tot gevolg hebben dat er vanwege onvoldoende ondernemingsvermogen geen dotaties aan de oudedagsreserve kunnen plaatsvinden.

Belastingvoordeel genieten

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld blijkt het voordeel van het hebben van banktegoeden in de onderneming in plaats van in box 3. Als ondernemer betaalt u maximaal 51,75% IB over uw winst. Van die winst is 14% vrijgesteld (MKB-winstvrijstelling). U betaalt dus effectief maximaal 44,5% belasting. Stel u heeft een bedrag van € 200.000 aan spaargeld in uw onderneming. De rente op uw zakelijke spaarrekening bedraagt 0,5%. Over deze rente betaalt u dan 44,5% belasting = € 445. Dat is aanmerkelijk lager dan het maximale tarief in box 3 in 2019 over € 200.000.