Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De belastingheffing over vermogen in box 3 is per 2017 veranderd. Sindsdien gelden er drie schijven en twee percentages. Over bepaalde delen van uw vermogen wordt een van de twee percentages gebruikt om het rendement te berekenen. Dit fictieve rendement berekent u over de waarde van uw bezittingen aan het begin van het kalenderjaar, min de waarde van uw schulden aan het begin van het kalenderjaar. Daarbij moet u ook nog rekening houden met het heffingsvrije vermogen en eventuele vrijstellingen. Over het rendement betaalt u vervolgens 30% inkomstenbelasting.Tot en met 2016 ging de Belastingdienst voor de berekening van de belastingheffing uit van een fictief rendement van 4% en een belastingtarief van 30%.

Uitgelicht

Opening voor belasten werkelijk rendement in box...

Het onderzoek naar het belasten van het werkelijke rendement in box 3 van de inkomstenbelasting is klaar. Daaruit valt op te maken:...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 22-06-2021

Interen op vermogen door box 3 is buitensporige...

De Hoge Raad stelt dat er sprake kan zijn van een buitensporige last als de box 3-heffing ertoe leidt dat een belastingplichtige inteert...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 05-07-2021

Box 3-heffing berekenen

In box 3 wordt het inkomen uit sparen en beleggen (zoals spaarrekeningen en beleggingen) belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de...

Rekentool
Externe web-tool
Publicatiedatum: 04-01-2021

Bezwaarschrift tegen heffing box 3

De belastingheffing over vermogen in box 3 ligt de laatste jaren flink onder vuur. Het is namelijk bijna onmogelijk om het rendement...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 26-03-2021

 

Toolboxen

Zorg als dga voor een juiste aangifte inkomstenbelasting

Directeur-grootaandeelhouder (dga) Publicatiedatum 28-09-2020

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een bijzondere positie voor de inkomstenbelasting. Naast box 1 en box 3 krijgt hij ook nadrukkelijk te maken met box 2, voor...

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe staat het met de geldigheid van de vermogensrendementsheffing?

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 5 minuten | 16-04-2021

Het was de laatste tijd even rustig rondom de box 3-heffing maar de afgelopen weken zijn er een aantal uitspraken en een advies geweest die...

Inkomstenbelasting voor dga’s

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 30-03-2021

U bent als dga ook werknemer van uw bv. In die hoedanigheid krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Daarnaast komt u do...

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 12 minuten | 13-10-2020

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Vóór 2018 was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Alle bestaand...

Infographics

Box 3-heffing in 2021

Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum 30-06-2021

Voor 2021 heeft het kabinet de percentages voor de berekening van de box 3-heffing aangepast; het rendement uit beleggen is verhoogd en dat uit sparen is verlaagd. Het...

De terbeschikkingstellingsregeling

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 09-03-2021

Als dga kunt u bijvoorbeeld een bedrijfspand verhuren aan uw bv. Om te voorkomen dat u daar té veel belastingvoordeel van heeft is de terbeschikkingstellingsregeling...

Wat valt in welke box en waarom?

Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum 28-01-2020

De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin...

Vraag en antwoord

Welke heffingskortingen zijn er nog buiten de loonheffingskorting?
Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. De loonheffingskorting bestaat uit zes heffingskortingen en wordt door de werkgever verrekend. Er bestaan ook enkele andere heffingskortingen die pas bij uw aangifte inkomstenbelasting vastgesteld... Lees het hele antwoord