Let ook op nadelen bij agile werken

Een nieuwe organisatievorm kan bijdragen aan het effectief inspelen op veranderende behoeften van klanten. Een bekend voorbeeld is het zogenoemde Spotify-model, dat de laatste paar jaar steeds meer wordt toegepast, bijvoorbeeld bij Google en ING. Het model heeft echter ook nadelen.

6 maart 2017 | Door redactie

Het Spotify-model is een organisatiemodel dat internationaal als voorbeeld wordt gebruikt voor een flexibele en innovatieve organisatie. Het model wordt ook andere door onder andere Google en ING toegepast. Het heeft als doel om snel te reageren op andere behoeften van klanten, en dus sneller te innoveren, door werknemers meer eigen verantwoordelijkheden te geven. Dit wordt ook wel agile werken genoemd. Een bekende methode daarbinnen is scrum. Bij agile werken vormen werknemers zelfsturende teams, die bij elk project of opdracht veranderen van samenstelling. De voordelen is dat de lijntjes kort blijven en dat de prestaties transparant zijn, zodat er meteen feedback gegeven kan worden (tool) en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Toename van sociale druk

Omdat werknemers zelf meer verantwoordelijkheden krijgen, ook in het contact naar de klant, verdwijnt echter geleidelijk het middenmanagement. En dat is zorgelijk, omdat werknemers daar meer ervaring en kennis kunnen opdoen om door te kunnen groeien naar topfuncties. Daarnaast kan het feit dat prestaties transparanter zijn, leiden tot meer sociale druk, omdat werknemers elkaar kunnen aanspreken op hun werk. Dit gebeurt bovendien op basis van formulieren (tool) of andere geautomatiseerde maatstaven, terwijl een manager van oudsher naar meerdere omstandigheden kijkt bij het beoordelen en aansturen van werknemers (tools)

Kansen voor managers

Dat er nadelen zijn aan agile werken, betekent niet dat een organisatie het werk niet op die manier kan organiseren. Maar voor de manager kan het betekenen dat hij zich anders moet profileren. Binnen agile werken bestaan verschillende rollen, zoals een product eigenaar die verantwoordelijk is voor het opleveren van een product, of een agile coach, die het team helpt groeien en presteren. Daar liggen mogelijk kansen voor de traditionele manager.