Merkaanvraag eenvoudiger en sneller

29 december 2015 | Door redactie

De registratie van merken zal voortaan sneller gaan en is eenvoudiger gemaakt voor de aanvrager. Het Europees Parlement heeft namelijk de gewijzigde merkenrichtlijn en –verordening geaccepteerd.

Het voorstel voor de aangepaste Merkenrichtlijn en Merkenverordering werd al in juni ingediend. Vervolgens is er bij verschillende commissies, partijen en het parlement over gesproken. Nu de nieuwe Merkenrichtlijn is goedgekeurd, is het indienen van een merkaanvraag (tool) eenvoudiger en sneller voor u.

Bepalingen in heel EU gelijk

De Merkenrichtlijn zal op 13 januari 2016 officieel in werking treden.  Twee maanden later zal ook de Gemeenschapsmerkenverordening van kracht worden. Daardoor kunt u makkelijker, goedkoper en sneller een merk inschrijven bij European Union Intellectual Property Office, zoals het nieuwe merkenbureau gaat heten. De OHIM (Office for Harmonization in het Internal Market) komt te vervallen. Het Trademark Reform Package (PDF), zoals de regeling officieel heet, zorgt er niet alleen voor dat u makkelijker een merk kunt registreren. Ook kunt u met de nieuwe regelgeving handelaren van namaakartikelen en misbruik van merknamen beter aanpakken.