Kans op interne fraude groter op de financiële afdeling

3 juli 2023 | Door redactie

Als er sprake is van fraude op de werkvloer, dan is de kans het grootst dat deze wordt gepleegd op de financiële afdeling. Ook de afdelingen Commerce en Operations krijgen vaker dan gemiddeld te maken met fraudepogingen. Dit is te lezen in recent verschenen fraudeonderzoek dat kredietverzekeraar Allianz Trade liet uitvoeren in Nederland en België.

Het jaarlijkse fraudeonderzoek van Allianz Trade schetst een beeld van de weerbaarheid en kwetsbaarheid van Nederlandse en Belgische organisaties op het gebied van fraude. Hoewel de media veel aandacht besteden aan cybercrime wordt fraude nog steeds vooral gepleegd door eigen werknemers. De top 3 van de meest voorkomende vormen van interne fraude zijn:

  • ontvreemden van geld of goederen;
  • declaratiefraude;
  • vervalsing van documenten.

Ook schending van intellectueel eigendom komt regelmatig voor. Interne fraude wordt overigens aanmerkelijk vaker gepleegd door mannen dan door vrouwen (65% tegenover 15%). Deze mannen zijn vaak minder dan vijf jaar in dienst.

Koper- en identiteitsfraude

Bij externe fraude staan valse facturen op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat diefstal of vernietiging van data, gevolgd door diefstal via computersystemen, kopersfraude en identiteitsfraude. Bij kopersfraude doet een oplichter zich voor als een klant en laat een bestelling op een afwijkende locatie afleveren. Bij identiteitsfraude doen criminelen zich voor als iemand anders, bijvoorbeeld een collega of de chief executive officer (CEO-fraude).

Vals gevoel van veiligheid

Volgens ruim de helft van organisaties (53%) vergroot thuiswerken de kans op fraude. Daarom neemt het gros van organisaties (68%) extra maatregelen om het risico op fraude te beperken.
Bij organisaties heerst er vaak een vals gevoel van veiligheid. Zo vindt 84% van organisaties dat zij goed beschermd zijn tegen fraude, maar heeft maar liefst 79% de afgelopen twee jaar te maken gehad met fraude. Organisaties zijn dus minder goed beschermd dan zij denken. De komende drie jaar is 30% van organisaties van plan om meer te gaan investeren in de beperking van frauderisico’s. 

Meer informatie over fraude vindt u in de toolbox Zo beperkt u schade aan uw onderneming door fraude.