Roep om duidelijke rekening voor afdracht auteursrechten

12 juni 2018 | Door redactie

Organisaties die een factuur krijgen voor de afdracht van zogenoemde ‘auteurs- en naburige rechten’ hebben aan de bel getrokken. Volgens brancheorganisatie MKB Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW is het probleem vooral dat de rekening geen duidelijkheid biedt over wát er nu precies betaald wordt en aan wie.

Organisaties die auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken, moeten daarover rechten afdragen. De rekening (tool) die ze daarvoor krijgen, is echter in toenemende mate onduidelijk. Dit signaleren MKB Nederland en VNO-NCW. De kosten stijgen zonder dat daar een goede onderbouwing tegenover staat. Ook berusten vrijwel alle rekeningen op een schatting, waardoor organisaties in afwijkende omstandigheden toch hetzelfde betalen. De beide vertegenwoordigende organisaties willen dus een betere specificatie van tariefsverhogingen, partijen waar de heffing voor wordt afgedragen en de grondslag van de heffing. Bovendien willen ze meer toezicht op de collectieve beheersorganisaties, de zogenoemde CBO’s, en een wettelijke plicht voor meer informatie aan individuele gebruikers.

SENA en Reprorecht

CBO’s zijn verantwoordelijk voor het innen van de afdracht voor het gebruik van auteursrechtelijk materiaal. De heffing kan worden opgelegd aan een bedrijf dat in het magazijn dagelijks de radio aan heeft staan, omdat op de openbaarmaking van muziek op de werkvloer auteursrecht rust (af te dragen aan SENA). Organisaties moeten bijvoorbeeld ook een heffing betalen voor een X-aantal fotokopieën per jaar, omdat die over het algemeen gemaakt zullen worden van teksten van derden (af te dragen aan Reprorecht). Hier was eerder dit jaar ook al onvrede over.

Bijlagen bij dit bericht

Het auteursrecht op apps
E-learning | VideoCollege 9 minuten