Brexit: tijd dringt voor artikel 23-vergunning BTW

Ondernemers die op BTW-gebied ook volgend jaar nog soepel zaken willen doen met het Verenigd Koninkrijk doen er verstandig aan om een zogeheten artikel 23-vergunning te hebben. De Belastingdienst heeft laten weten dat ondernemingen zo’n vergunning vóór 15 oktober 2020 moeten aanvragen, om er zeker van te zijn dat zij op tijd een reactie krijgen.

29 september 2020 | Door redactie

De Brexit is al sinds 31 januari 2020 een feit: toen hebben de Britten de Europese Unie officieel verlaten. Maar tot het eind van het jaar geldt er nog een overgangsperiode, waarin oude regels blijven gelden. Na 1 januari 2021 komen er sowieso weer douanecontroles bij de grenzen, en daar zitten uiteraard ook fiscale gevolgen aan vast.

BTW meenemen in reguliere aangifte

Ondernemers die goederen invoeren uit het Verenigd Koninkrijk (VK) moeten dan in principe elke keer dat er een vracht de grens overkomt BTW afdragen over die zending. Dat kan handiger met een zogeheten artikel 23-vergunning. Die regelt dat ondernemers de BTW niet direct bij de grens hoeven te voldoen, maar het bedrag mogen opnemen in hun reguliere BTW-aangifte (toolbox). Zo hoeven ondernemers de BTW dus niet meer voor te financieren.
De Belastingdienst heeft ondernemingen die importeren uit het VK in een brief nog eens gewezen op de artikel 23-vergunning. De fiscus meldt dat de ondernemers het bijgevoegde aanmeldformulier vóór 15 oktober 2020 moeten indienen, om zeker te weten dat zij op tijd zijn.

Nog geen zicht op handelsakkoord met Britten

Voor het aanvragen van de artikel 23-vergunning gelden voorwaarden. Ondernemers komen in aanmerking als:

  • zij in Nederland wonen of daar zijn gevestigd;
  • zij regelmatig goederen importeren uit niet-EU-landen;
  • zij een aparte administratie bijhouden, waaruit blijkt hoeveel BTW zij bij import moeten betalen.

Vooralsnog is er geen zicht op een akkoord tussen het VK en de EU over een nieuwe handelsrelatie vanaf 2021. Komt er geen akkoord, dan ligt opnieuw het chaotische ‘no deal’-scenario op de loer. Voorbereiding blijft dus het devies voor ondernemers die zakendoen met het VK. Meer hierover leest in het artikel Vragen over: voorbereiding op de Brexit.

Bijlagen bij dit bericht