Brexit-voorbereiding beetje uit beeld bij ondernemers

6 juli 2020 | Door redactie

De voorbereiding op de gevolgen van de Brexit staat in deze crisistijd duidelijk even niet bovenaan het prioriteitenlijstje van ondernemend Nederland. Terwijl inmiddels wel vaststaat dat de overgangsperiode waarin alles bij het oude blijft écht eind dit jaar afloopt.

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 31 januari 2020 de Europese Unie officieel vaarwel gezegd. Sinds de Brexit onderhandelen beide kampen over de toekomstige handelsrelatie. Tot eind dit jaar geldt er een overgangsperiode waarbij de EU-regels blijven gelden. Tot 1 juli hadden de Britten om verlenging van die periode kunnen vragen, maar dat is niet gebeurd.

Fysieke grenscontroles vanaf juli 2021

Dit betekent dat er vóór het eind van het jaar een handelsakkoord moet zijn, anders komt een ‘no deal-Brexit’ weer in beeld. Een akkoord is voorlopig nog ver weg, maar dat zegt niet alles, want dit dossier staat bol van de verrassende wendingen.
Toch is de aandacht onder Nederlandse ondernemingen enigszins verslapt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvoor 400 ondernemingen zijn ondervraagd die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar was 82% van de ondernemingen redelijk tot zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Brexit. Maar in de peiling van dit jaar is dat gezakt tot 49%. Het aantal ondernemingen dat goed is voorbereid is bovendien min of meer gelijk gebleven op 31%.
Zorgen die vaak genoemd worden in de steekproef zijn: meer last van douaneformaliteiten, invoerheffingen en minder omzet. Wat de douanecontroles betreft heeft het VK exporteurs wel iets meer lucht gegeven. Er komt een soort ‘ingroeimodel’, waarbij pas vanaf juli 2021 alle producten die naar het VK gaan fysiek gecontroleerd worden. Wel zullen exporteurs direct vanaf 1 januari aan andere formaliteiten moeten gaan voldoen.

Gevolgen Brexit voor BTW

Niettemin blijven de ondervraagde ondernemingen op hun hoede. Het is niet per se zo dat de coronacrisis de Brexit heeft ‘gedegradeerd’ tot een klein probleem, zo blijkt uit de antwoorden. Naast informatie inwinnen over de Brexit zijn dit de voorbereidende maatregelen die de ondervraagde ondernemingen het vaakst hebben genomen:

  • Uitzoeken hoe het zit met douaneregels, invoerregels en BTW (30%).
  • In gesprek gaan met leveranciers, afnemers en andere schakels in de keten (23%).
  • Doorlichten van mijn bedrijfsprocessen en schakels in de keten (21%).
  • Commissie ingesteld of werknemers vrijgemaakt voor de voorbereidingen en voor het volgen van de ontwikkelingen (19%).
  • Uitzoeken of bijvoorbeeld (service)contracten, diploma’s en licenties nog geldig zijn (17%).

Daarnaast heeft ook 15% onderzocht welke kansen de Brexit biedt voor de onderneming, zoals het strikken van nieuwe afnemers. Meer informatie over de mogelijke gevolgen op de bedrijfsvoering leest u in het artikel Vragen over: voorbereiding op de Brexit.

Bijlagen bij dit bericht

Valutarisico’s
Infographic
De grens over
Infographic
BTW en de verleggingsregeling
Verdiepingsartikel