Conceptstandaarden duurzaamheidsverslaggeving bekend

2 december 2022 | Door redactie

Vanaf boekjaar 2024 zijn grote ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren als gevolg van de EU-richtlijn de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Op 23 november zijn de eerste conceptstandaarden bekendgemaakt.

De conceptstandaarden die zijn gepubliceerd bepalen hoe en over welke onderwerpen ondernemingen moeten rapporteren in het jaarverslag onder de CSRD, de Europese richtlijn voor duurzaamheidsverslaggeving die in april 2021 door de Europese Unie is aangenomen. De conceptstandaarden zullen nog worden getoetst door het Europees Parlement en de Europese Commissie of deze voldoen aan de vereisten van de CSRD.

Meer transparantie duurzaamheidsinformatie

De CSRD-richtlijn moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie bij ondernemingen. De standaarden kunnen hierbij helpen. De rapportageverplichting gaat gefaseerd in. In boekjaar 2024 zijn grote organisaties van openbaar belang met meer dan vijfhonderd medewerkers en een jaar later de overige grote ondernemingen aan de beurt. In boekjaar  2026 volgen de beursgenoteerde mkb-ondernemingen. In boekjaar 2028 zijn niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan 150 miljoen euro aan de beurt.

Voldoen aan een aantal criteria

Vanaf 2024 moeten niet alleen beursgenoteerde ondernemingen, maar ook ondernemingen die aan twee van de volgende drie criteria voldoen, verplicht rapporteren over de invloed van hun activiteiten op mens en milieu:

  • Meer dan 250 werknemers.
  • Meer dan € 40 miljoen omzet per jaar.
  • Meer dan € 20 miljoen op de balans.

Aangezien er nu nog geen standaard raamwerk is waaraan getoetst wordt, en het niet altijd duidelijk is wat er precies wordt getoetst, ligt hier het primaire risico bij de accountant. Er geldt binnen de CSRD voorlopig een verplichting tot limited assurance (verdiepingsartikel). Dit wordt later waarschijnlijk uitgebreid tot reasonable assurance.