Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn die ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. In hun jaarverslag worden zij geacht inzicht te geven in hun duurzaamheidsprestaties.

De CSRD-richtlijn is van toepassing op 75% van de Europese economie en betreft duizenden ondernemingen in Nederland. De CSRD wordt verplicht voor grote ondernemingen, maar ook kleinere ondernemingen met een beursnotering in de Europese Unie gaan onder de CSRD vallen. Kleine ondernemingen kunnen ook met de CSRD te maken krijgen vanwege hun rol als toeleverancier voor ondernemingen met een rapportageplicht. Zo kunnen zij worden gevraagd om inzicht te geven in hun eigen duurzaamheidsinspanningen.

Nieuws

Fraude met niet-financiële rapportagecriteria

21-06-2024

ESG-fraude is een nieuwe term die wordt gebruikt als ondernemingen hun prestaties op het gebied van ESG-onderwerpen (Environmental, Social e...

CEA zal duurzaamheidseisen verwerken in eindtermen

11-06-2024

Dit jaar treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking in de nationale wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de...

OR, stimuleer vaker fietsen naar het werk!

10-06-2024

Op de fiets naar het werk is niet alleen goed voor de gezondheid van werknemers, het is ook beter voor het milieu. De ondernemingsraad (OR)...

Methode om CO2-impact financiële sector te meten

07-06-2024

Financiële instellingen kunnen de ‘CO2-voetafdruk’ van hun beleggings- en financieringsproducten meten met de meetmethodiek van het Partners...