Wetsvoorstel oprichting Invest-NL dekt de lading niet en moet beter

5 juni 2018 | Door redactie

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL zal oprichten. Hiermee wil de overheid bijdragen aan het financieren van investeringen met maatschappelijke impact. Nu de internetconsultatie voor het wetsvoorstel voor de oprichting afgerond is, blijkt er redelijk wat kritiek op het wetsvoorstel te zijn.

Ondernemingen die willen investeren in maatschappelijke doelen, zoals op het gebied van energie, verduurzaming, mobiliteit, zorg, veiligheid en onderwijs, kunnen hiervoor nu moeilijk financiering vinden en dus springt de Nederlandse overheid bij. De overheid steekt € 2,5 miljard in Invest-NL. Het gaat dan voornamelijk om startende en groeiende ondernemingen. Ook moet Invest-NL de toegang tot Europese gelden verbeteren. Om gebruik te kunnen maken van deze gelden is het een voorwaarde dat een zelfstandige rechtspersoon, die over eigen investeringsvermogen beschikt, deelneemt.

Goede intentie, angst dat grote bedrijven als eerste profiteren

De intentie van Invest-NL is goed, maar het wetsvoorstel komt niet overeen met het beoogde doel dat de overheid heeft met de nieuwe financieringsinstelling. Bovendien zijn er al te veel loketten voor financiering (tools) en subsidie en laat de invulling van het fonds te wensen over. Dat was de kritiek die na de internetconsultatie werd gegeven bij een rondetafeldiscussie met verschillende brancheverenigingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (tool). Er zijn geen heldere doelstellingen geformuleerd en dus kan iedereen aanspraak maken op het fonds, vinden ze. De angst van de verenigingen is dat dan de grote bedrijven profiteren van het geld, terwijl de instelling toch juist voor het midden- en kleinbedrijf bedoeld is.

MKB Nederland: organisaties zien door bomen het bos niet

MKB Nederland pleit voor één overheidsloket waar ondernemingen kunnen aankloppen voor subsidie en financiering. Invest-NL zou dat loket kunnen zijn. Ondernemers zien anders door de bomen het bos niet meer en er is bovendien ook geen begeleiding naar het goede loket.