Kunstmatige constructie voor belastingvoordeel?

6 juni 2017 Door redactie

Het motto 'contract is contract' is ook van toepassing op de belastingrechtspraak. Om te kijken of een transactie wel door de beugel kan, is het contract tussen twee partijen een belangrijke bron voor de rechter. Als de inspecteur daar vanaf wil wijken, zal hij met gedegen bewijs moeten komen, zo stelde de Hoge Raad onlangs.

Het hoogste rechtscollege boog zich over een geschil tussen een autobedrijf (een bv) en de Belastingdienst. Een andere partij had auto’s geleverd aan de bv, en de BTW op de facturen had de bv in mindering gebracht op zijn eigen aangifte voor de BTW. Naar aanleiding van een onderzoek van de FIOD (tools) stelde de inspecteur juist dat de auto’s nooit waren geleverd en dat de aftrek van BTW daarom onterecht was.

Fiscaal voordeel niet vastgesteld

Het gerechtshof in Amsterdam volgde het betoog van de inspecteur. Het hof oordeelde dat er met de facturen slechts een ‘kunstmatige constructie’ was opgetuigd, die niet strookte met de economische realiteit. Volgens het hof had de inspecteur aannemelijk gemaakt dat de auto’s nooit daadwerkelijk waren geleverd. De aftrek van BTW was daarom onterecht.
De Hoge Raad wees erop dat uit Europese rechtspraak blijkt dat de bepalingen in een contract in principe de economische realiteit weergeven. Om daar vanaf te wijken, moet de inspecteur dus met goede bewijzen komen.
Verder is een kunstmatige constructie alleen verboden als die alleen maar als doel heeft om er fiscaal voordeel mee te behalen. Maar uit het vonnis van het hof bleek nergens dat dit was vastgesteld, aldus de Hoge Raad.

Bewijs van inspecteur niet overtuigend

Daarnaast had het hof niet voldoende gemotiveerd aangegeven dat de bv niet ‘op enig moment juridisch of feitelijk over de auto’s kon beschikken’. De aanwijzingen die de inspecteur had aangeleverd om te bewijzen dat de auto’s nooit waren overgedragen waren niet overtuigend genoeg. De zaak werd daarom verwezen naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Hoge Raad, 2 juni 2017, ECLI (verkort): 979

Bijlagen bij dit bericht

Proefabonnement Fiscaal Rendement

Gerelateerd aan dit nieuwsartikel

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

  • BTW berekenen bij betalingskorting?

    Onze onderneming geeft afnemers een betalingskorting als zij de factuur contant afrekenen of uiterlijk binnen 14 dagen betalen. Over welk bedrag moet ik BTW berekenen?

  • Hoe BTW bij omzetbonus verwerken?

    In het eerste kwartaal van dit jaar wil ik één van mijn trouwe afnemers een omzetbonus verstrekken. Kunt u mij aangeven hoe het zit met de BTW over deze...

  • Moeten we BTW berekenen over de VOG?

    Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de...

Heeft u een vraag over Aangifte BTW?

Ad Bonis

Accountant

Bonis Accountancy
Adviseur is nu beschikbaar