Nieuws

a

Werken volgens tropenrooster mag geen verplichte kost zijn

Arbo | 23-06-2019 | Arbeidstijden

Als de thermometer tot tropische hoogten stijgt, moet de werkgever daar rekening mee houden. Hij kan bijvoorbeeld een tropenrooster invoeren...

a

Arbocatalogus is niet langer voor onbepaalde tijd geldig

Arbo | 21-06-2019 | Arbocatalogus

De oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 is onlangs vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Deze Beleidsregel bevat onder andere reg...

a

RIVM: voorkom ongevallen met machines en check systematisch

Arbo | 13-06-2019 | Arbeidsongeval

Natuurlijk wilt u dat uw werknemers veilig hun werk kunnen doen. De Arbowet verplicht u als werkgever ook daartoe. Allereerst om de risico’s...

a

Geen goede RI&E zonder risico-beperkende maatregelen

Arbo | 11-06-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bestaat uit een aantal vaste onderdelen. Hij bevat niet alleen de inventarisatie en evaluatie...

a

Bouwend Nederland en de FNV introduceren Bouwspraak

Arbo | 06-06-2019 | Arbowet

Sinds 1 april 2019 moet wie op een bouwplaats komt, beschikken over een certificaat: de generieke poortinstructie (GPI). Om dit te verkrijge...

or

OR moet toezien op actualiteit arbobeleid

OR | 31-05-2019 | Werkdruk

De bestuurder moet beleid voeren om werkdruk bij de werknemers te voorkomen. Als dit niet kan, moet hij de werkdruk beperken. Dit is onderde...

hr

Wordt alcohol- of drugstest voor meer beroepen mogelijk?

HR | 31-05-2019 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De privacywetgeving zou meer werkgevers de mogelijkheid moeten geven om de veiligheid binnen hun organisatie te beschermen via alcohol- en d...

a

Het verschil: ongevalsrapportage en ongevalsboeterapport

Arbo | 28-05-2019 | Inspectie SZW

Een onderzoek door Inspectie SZW wordt afgerond met een rapport. Afhankelijk van de conclusies maakt de inspecteur een ongevalsrapport of ee...

a

Werkgever moet actuele RI&E en plan van aanpak hebben

Arbo | 21-05-2019 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zijn verplicht de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk in kaart te brengen. Dat moet in de risico-inventarisatie en -ev...

or

OR moet aan de slag met signalen werkdruk

OR | 20-05-2019 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft een taak in het tegengaan van werkstress. Als de OR signalen opvangt over werkdruk bij de achterban, moet de...