Diversiteit meenemen bij de risicobeoordeling

11 januari 2023 | Door redactie

Werkgevers die oog hebben voor diversiteit zouden daar ook aandacht voor moeten hebben bij het maken van de risico-inventarisatie. Niet alle werknemers lopen namelijk dezelfde risico’s. Sommige groepen werknemers zijn kwetsbaarder en hebben daardoor bijzondere behoeften in hun werk.

Organisaties die in hun personeelsbeleid aandacht hebben voor diversiteit vergeten dit vaak mee te nemen bij het maken van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarin moeten ook de groepen werknemers met bijzondere risico’s worden meegenomen. Niet alle werknemers lopen namelijk dezelfde risico’s. Werknemers kunnen een verhoogd risico lopen op grond van hun leeftijd. Zo lopen jongeren meer risico’s, maar ouderen ook. Leeftijdsbewuste risicobeoordeling betekent dat de werkgever rekening houdt met de kenmerken van verschillende leeftijdsgroepen, en de invloed die leeftijd kan hebben op hun functionele vermogens en hun fysieke gesteldheid en gezondheid.

Werk aanpassen aan werknemer

Leeftijd bepaalt voor een deel of en in welke mate de werknemer in staat is te voldoen aan de eisen die het werk stelt. Oudere werknemers lopen onder meer de volgende risico's:

  • fysiek zwaar werk;
  • nachtarbeid en werk in ploegendienst;
  • werken in warme, koude of lawaaiige werkomgevingen.

Omdat de verschillen tussen individuele werknemers toenemen naarmate de leeftijd stijgt, moeten aannames niet uitsluitend op leeftijd worden gebaseerd. Zo kan de ene zestiger beter omgaan met fysieke belasting dan de andere. De Arbowet bepaalt dat werkgevers de arbeidsrisico’s in kaart brengen en het werk zoveel mogelijk aanpassen aan de vermogens van de individuele werknemer.

Werknemers met bijzondere risico’s

Om werkgevers te helpen ook bij de risicobeoordeling rekening te houden met diversiteit heeft het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) een rapport uitgebracht met tips om rekening te houden met groepen werknemers met bijzondere risico’s:

  • migrerende werknemers;
  • werknemers met een arbeidsbeperking;
  • jonge en oude werknemers;
  • vrouwen (genderproblematiek);
  • tijdelijke werknemers.

Op de website van EU-OSHA zijn verschillende tools die kunnen helpen zoals een Online interactive Risk Assessment (OiRA) en leeftijdbewuste risicobeoordelingen.

Bijlagen bij dit bericht