Nieuws

hr

Extra informatie nodig bij claim vakantiedagen

HR | 19-10-2015 | Vakantiedagen

Werknemers die een claim indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor misgelopen vakantiedagen wegens ziekte, moete...

a

Nooit meer een uitkeringsbrief van UWV kwijt

Arbo | 15-05-2015 | Zwangerschap

Werkneemsters die met zwangerschapsverlof gaan, hebben recht op een uitkering van UWV. Meestal loopt de uitkering via de werkgever. Nadat de...

mt

UWV bewaart correspondentie ZW en WAZO

Management | 15-05-2015 | Premies werknemersverzekeringen

De correspondentie tussen uw organisatie en UWV over zieke of zwangere medewerkers die op grond van de Ziektewet (ZW) of Wet arbeid en zorg...

s

UWV bewaart brieven over ZW en WAZO voor u

Salarisadministratie | 11-05-2015 | Premies werknemersverzekeringen

Voortaan vindt u alle brieven die uw onderneming van UWV ontvangt over Ziektewet- en WAZO-uitkeringen van werknemers op het werkgeversportaa...

o

Providers krijgen groen licht voor vernietigen

Officemanagement | 25-03-2015 | Bewaarplicht

Na het afschaffen van de bewaarplicht durfden providers het nog niet aan om de verzamelde gegevens te vernietigen. Nu heeft minister van Vei...

o

Provider mag belgegevens niet meer bewaren

Officemanagement | 12-03-2015 | Bewaarplicht

De wettelijke bewaarplicht voor telecomproviders is gesneuveld. De rechter heeft bepaald dat providers gegevens over internet- en telefoniev...

fa

Nieuw SBR-systeem voor kredietverlening

Financiële administratie | 07-11-2014 | Standard Business Reporting (SBR)

Als uw onderneming krediet bij een bank wil aanvragen, kan de bank aan u vragen om uw gegevens aan te leveren via SBR Direct. Recent is een...

hr

Bewaar administratie subsidie praktijkleren

HR | 31-07-2014

U hoeft geen bewijsstukken mee te sturen bij uw subsidieaanvraag voor praktijkleren. Wel moet u een aantal documenten in uw administratie be...

f

Storing komt voor rekening van ondernemer

Fiscaal | 23-05-2014

U bent verplicht om een gedegen administratie bij te houden. Dit houdt ook in dat u de gegevens goed bewaart, zodat u ze te allen tijde kunt...

fa

Ook bij computerstoring administratieplicht

Financiële administratie | 22-05-2014 | Archiveren

Als een essentieel onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is vanwege een computerstoring, komt de schade daarvan voor rekening...