Maak kopie van ID buitenlandse uitzendkracht

17 maart 2014 | Door redactie

Leent u uitzendkrachten met een niet-Nederlandse nationaliteit in, dan moet u van hun identiteitsbewijs soms wél een kopie maken en deze bij uw administratie bewaren. Alleen van uitzendkrachten met de Nederlandse nationaliteit of uit de EUR, EER en Zwitserland mag dit niet meer.

In het bericht ‘Geen kopie meer maken van ID uitzendkracht’ kon u al lezen dat u sinds 1 januari 2014 geen kopie van het identiteitsbewijs van een uitzendkracht meer in uw administratie mag bewaren. Dit geldt voor uitzendkrachten met de Nederlandse nationaliteit en uitzendkrachten uit de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Het uitzendbureau – de uitlener en in juridische zin de werkgever – moet wél een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van de uitzendkracht in zijn eigen loonadministratie bewaren. Het uitzendbureau is dat verplicht op grond van de Wet op de loonbelasting.

Regel geldt niet voor alle uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en ook niet afkomstig zijn uit de EU, de EER of Zwitserland gelden andere regels. Als inlener bent u op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) namelijk wel verplicht om een kopie van hun identiteitsbewijs te maken en in uw administratie te bewaren.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de identificatieplicht van werknemers en uitzendkrachten, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!