Nieuws

f

IB-ondernemer krijgt meer spaarmogelijkheden oude dag

Fiscaal | 30-06-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

De Wet toekomst pensioenen geeft ondernemers voor de inkomstenbelasting meer mogelijkheden om voor de oude dag te sparen. Daarom is ook besl...

f

Pas volgend jaar duidelijk wanneer nieuwe box 3 er komt

Fiscaal | 27-06-2022 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

De kans is groot de het nieuwe box 3-stelsel op basis van het werkelijk rendement niet per 2025 in werking kan treden. Staatssecretaris Van...

f

Hoe staat het met wetsvoorstel Excessief lenen bij bv?

Fiscaal | 20-06-2022 | Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij de eigen vennootschap moet al te hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aanpakken. Het is de bedoelin...

f

Wat gaat het Belastingplan 2023 allemaal brengen?

Fiscaal | 09-06-2022 | Prinsjesdag

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten wat er allemaal is opgenomen in het Belastingplan 2023. Veel onderw...

bv

Ophogen grens ‘excessieve’ lening kost meer dan gedacht

Ondernemen | 03-06-2022 | Aanmerkelijk belang (box 2)

Het ophogen van de grens voor ‘excessieve’ leningen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) bij hun eigen bv’s kost de schatkist meer da...

f

Verkorte aangifte inkomstenbelasting van start

Fiscaal | 31-05-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

Een beperkte groep belastingplichtigen kan vanaf 1 juni 2022 een verkorte aangifte voor de inkomstenbelasting invullen. Het gaat om een eers...

f

Streep door opbouw oudedagsreserve vanaf 2023

Fiscaal | 23-05-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

Ondernemers voor de inkomstenbelasting kunnen vanaf 2023 niet meer fiscaal gefaciliteerd bouwen aan een oudedagsreserve. In de Voorjaarsnota...

s

Afbouw algemene heffingskorting in Voorjaarsnota 2022

Salarisadministratie | 23-05-2022 | Aangifte loonheffingen

De algemene heffingskorting wordt lager naarmate het inkomen stijgt. Nu is daarbij alleen het box 1 inkomen van belang, maar vanaf 2025 ook...

f

Hoge Raad: geen compensatie box 3 bij te laat bezwaar

Fiscaal | 20-05-2022 | Inkomen uit sparen en beleggen (box 3)

Belastingplichtigen die te laat bezwaar hebben gemaakt tegen een te hoge heffing in box 3 van de inkomstenbelasting hoeven juridisch gezien...

f

Een opdrachtgever in startjaar genoeg voor ondernemer

Fiscaal | 16-05-2022 | Ondernemersaftrek

Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is het om als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting te worden aangemerkt genoeg om in het startjaa...