Maar 36,93% aftrekbaar door aftopping in aangifte IB 2023

5 maart 2024 | Door redactie

In de jaren voor 2023 is het aftrektarief in de inkomstenbelasting voor bepaalde aftrekposten geleidelijk aan afgetopt. In 2023 is deze operatie afgerond en is het maximale aftrekpercentage gelijk aan het tarief in de eerste schijf van box 1 van de inkomstenbelasting. Houd er als belastingplichtige met een hoger inkomen dan € 73.031 dus rekening mee in de aangifte over 2023 dat maar 36,93% van de posten aftrekbaar is!

Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting (IB) mag bepaalde kosten aftrekken in de aangifte, denk bijvoorbeeld aan de kosten voor de eigen woning zoals de hypotheekrente. Tot 2019 konden belastingplichtigen met een hoger inkomen die kosten nog aftrekken tegen het hoogste tarief in de IB maar in de jaren erna is het afgetopt tot het moment dat het tarief van de eerste schijf in box 1 werd bereikt. Dat was dus in 2023. De posten zijn in 2023 aftrekbaar tegen 36,93%, in 2024 in dat 36,97%.

Om welke aftrekposten gaat het in de aangifte IB 2023?

De beperking heeft dus betrekking op aftrekposten in de IB en is verdeeld in drie categorieën:

  • Eigen woning: hypotheekrenteaftrek en aftrekbare kosten van de restschuld na verkoop van de eigen woning.
  • De regelingen voor ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek. En verder ook de mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling.
  • Persoongebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (zoals betaalde partneralimentatie), weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, uitgaven voor specifieke zorgkosten en ook het restant persoonsgebonden aftrek uit voorgaande jaren.

Aftopping speelt alleen rol bij hogere inkomens

De aftopping speelt alleen een rol voor inkomens die in de tweede schijf van box 1 vallen. In 2023 begint deze schijf bij een inkomen van € 73.031, het IB-tarief is 49,5%, Voor belastingplichtigen die met hun inkomen of winst boven deze grens zitten betekent de aftopping simpelweg dat zij minder aftrek krijgen. 
Een versimpeld rekenvoorbeeld rondom partneralimentatie: een belastingplichtige heeft een inkomen van € 100.000. Hij moet jaarlijks € 10.000 aan alimentatie betalen aan zijn ex-partner. In 2023 krijgt hij van deze betaalde partneralimentatie € 3.693 terug (36,93% van € 10.000) als aftrek. 

Belastingplichtigen hoeven de beperking van de aftrek niet zelf te berekenen, dat neemt de Belastingdienst voor zijn rekening.