Belangrijke fiscale regelingen op de rol voor evaluatie

27 februari 2024 | Door redactie

De overheid houdt geregeld fiscale regelingen tegen het licht om te zien of ze nog wel doen wat ze beloven. Dit jaar worden onder meer de regeling voor het gebruikelijk loon, het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting en de vrijstellingen in de BTW onder de loep genomen.

Dat een regeling om de zoveel tijd een evaluatie krijgt, is vaak onderdeel van het wetgevingsproces. Zo'n meetmoment is bedoeld om te kijken of de regels in de praktijk wel echt zo werken als de bedoeling was. Regelingen komen lang niet altijd ongeschonden door de test. Vorig jaar nog heeft onderzoek laten zien dat van slechts een klein deel van de geëvalueerde regelingen écht vaststaat dat ze goed werken. Het huidige kabinet heeft eerder aangekondigd dat er bij een negatieve evaluatie ook doorgepakt moet worden. Bij een slechte testuitslag zou een fiscale regeling afgeschaft of versoberd moeten worden. Dit alles in het kader van het versimpelen van het belastingstelsel.

Werkkostenregeling, gebruikelijk loon, inkomstenbelasting

De uitkomsten van evaluaties hebben dus wel aan belang gewonnen, ook al is het kabinet op dit moment demissionair. Volgens de planning (pdf) staan er in 2024 een aantal grote regelingen op de rol voor een APK. Zo is de evaluatie van de zogeheten 30%-regeling naar voren gehaald, nadat de Tweede Kamer die regeling vorig jaar plots heeft versoberd. Ook de werkkostenregeling (WKR) krijgt een evaluatie. Dankzij de WKR kunnen werkgevers binnen bepaalde kaders goederen en diensten belastingvrij aan werknemers uitdelen. Verder wordt er gekeken naar het gebruikelijk loon. Deze regeling schrijft voor dat onder meer directeuren-grootaandeelhouders (dga's) voor de loonaangifte een salaris moeten opgeven dat 'gebruikelijk' is voor hun werkzaamheden.
Verder staat er een niet nog niet echt nader omschreven evaluatie op de rol van fiscale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (toolbox). En ook een evaluatie van de heffingskortingen (checklist) en de tariefstructuur in box 1 van de inkomstenbelasting. 

Aftrekposten omzetten naar subsidies?

Voor al deze regelingen geldt dat eventuele aanpassingen naar aanleiding van de evaluatie direct voor grote groepen belastingplichtigen gevolgen hebben. Dat geldt ook voor een geplande studie die staat aangekondigd als 'onderzoek omzetten aftrekposten naar subsidies'. Daarbij wordt met name ingezoomd op de bijzondere regelingen voor de investeringsaftrek, de energie-investeringsaftrek en de milieu-investeringsaftrek. Dit zijn voordelen voor ondernemers die bijvoorbeeld investeren in energiezuinige of milieuvriendelijke machines. Nu moeten zij deze aftrek nog claimen in de aangifte, maar als de tegemoetkoming wordt omgezet naar een subsidie, zou die al meteen bij de investering verrekend kunnen worden.

Planning voor brieven en regelgeving Financiën

Andere fiscale regelingen die volgens de planning in 2024 een evaluatie krijgen, zijn onder meer:

Tegelijk met de planning van evaluaties heeft het kabinet ook een planning (pdf) opgestuurd voor wanneer voorstellen en brieven van het ministerie van Financiën verwacht worden.