Nieuws

hr

Personeelsmaatregelen uit regeerakkoord 2024

HR | 16-05-2024 | Arbeidsrecht

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben een regeerakkoord bereikt. In de toekomstplannen van de coalitie staan ook een aantal maatre...

hr

Klokkenluider moet misstand ook anoniem kunnen melden

HR | 09-04-2024 | Klokkenluidersregeling

Werkgevers moeten op termijn ook anonieme meldingen van misstanden in ontvangst nemen en opvolgen. Dit vraagt mogelijk om een aanpassing van...

hr

Klokkenluiders kunnen gratis rechtsbijstand krijgen

HR | 23-02-2024 | Klokkenluidersregeling

Sinds 1 februari kunnen werknemers die een (vermeende) misstand in hun organisatie aan de kaak stellen (zogenoemde klokkenluiders), in aanme...

or

Heeft de OR ingestemd met de meldregeling klokkenluiders?

OR | 10-11-2023 | Instemmingsrecht

Ondernemingsraden die nog geen instemmingsverzoek hebben ontvangen voor het aanpassen van de interne meldprocedure aan de Wet bescherming kl...

m

Machtsmisbruik is geen uitzondering

Management | 18-10-2023 | Leidinggeven

Leidinggeven geeft macht. Veel leidinggevenden kunnen daar prima mee omgaan en gebruiken hun macht voor de juiste doeleinden. Binnen veel or...

or

Tips voor betere communicatie over integriteit

OR | 11-09-2023 | Klokkenluidersregeling

Goed communiceren over integriteit is vaak nog best lastig. Toch is het van belang dat er in de organisatie aandacht is voor integriteit en...

or

Integriteitsbeleid vaak nog voor verbetering vatbaar

OR | 07-06-2023 | Klokkenluidersregeling

De Wet bescherming klokkenluiders heeft de regels aangescherpt voor het integriteitsbeleid in organisaties. Bij organisaties die met integri...

or

Meeste meldingen bij HvK gaan over sociale onveiligheid

OR | 22-03-2023 | Klokkenluidersregeling

Sociale onveiligheid was vorig jaar de meest gehoorde melding bij het Huis voor Klokkenluiders. Ook constateerde het Huis dat veel werkgever...

or

Integriteit is zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2023 | Werkwijze OR

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

OR kan communicatie rond klokkenluidersregeling verbeteren

OR | 24-02-2023 | Klokkenluidersregeling

Door de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders (WBK) moeten veel werkgevers de klokkenluidersregeling voor hun organisatie aanpasse...