Nieuws

s

Maximumbedragen beslagvrije voet per 1 juli iets omhoog

Salarisadministratie | 23-06-2021 | Loonbeslag

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die de berekeningswijze van de beslagvrije voet vereenvoudigt en de normb...

s

Fiscus loopt achter met herberekenen beslagvrije voet

Salarisadministratie | 19-04-2021 | Loonbeslag

De Belastingdienst berekent de beslagvrije voet voor een lopend loonbeslag van vóór 1 januari 2020 opnieuw. Om technische redenen is dat ech...

s

Definitie inkomstenverhouding uitgesteld tot 2023

Salarisadministratie | 04-02-2021 | Aangifte loonheffingen

De invoering van de nieuwe definitie van het begrip inkomstenverhouding is een jaar uitgesteld en gaat nu waarschijnlijk in per 1 januari 20...

s

Beslagvrije voet nu afhankelijk van hoogte inkomen

Salarisadministratie | 14-01-2021 | Loonbeslag

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet. De wet vereenvoudigt de berekeningswijze van de beslagvrije voet en doet...

s

Per 1 januari 2021 vereenvoudiging beslagvrije voet

Salarisadministratie | 14-12-2020 | Loonbeslag

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief aangekondigd dat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet pe...

s

Besluit beslagvrije voet aangepast

Salarisadministratie | 07-12-2020 | Loonbeslag

Het Besluit beslag vrije voet is onlangs geactualiseerd en in het Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor is bij de inwerkingtreding van de Wet ve...

s

Vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021?

Salarisadministratie | 11-11-2020 | Loonbeslag

Alles is er nog steeds op gericht om ervoor te zorgen dat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudigde beslagvrije voet in werking treedt....

s

Hogere beslagvrije voet per 1 juli 2020

Salarisadministratie | 02-07-2020 | Loonbeslag

Per 1 juli 2020 stijgt de maandelijkse beslagvrije voet bij loonbeslag weer: voor echtparen jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd gaat...

s

Internetconsultatie nieuwe beslagvrije voet van start

Salarisadministratie | 12-03-2020 | Loonbeslag

Het Besluit beslagvrije voet is opengesteld op internetconsultatie.nl. Tot en met 3 april 2020 kunnen belanghebbenden hun mening geven over...

s

Hogere beslagvrije voet voor eerste helft 2020

Salarisadministratie | 22-01-2020 | Loonbeslag

Per 1 januari 2020 zijn de normen voor de beslagvrije voet bij loonbeslag opnieuw gestegen. Echtparen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtig...