Verzoek tot loonbeslag is niet vrijblijvend

23 oktober 2023 | Door redactie

Als een onderneming bericht krijgt dat een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag wil leggen op het loon van een werknemer, is de werkgever verplicht om actie te ondernemen. Welke informatie moet hij verstrekken over de werknemer en op welk moment?

Als een werkgever van de gerechtsdeurwaarder een verzoek krijgt om informatie te verstrekken over het loon van de werknemer, moet hij daaraan meewerken. Hij moet de vragenlijst over het inkomen binnen de gegeven termijn ingevuld retour sturen naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar.

Alleen informatie over periodieke uitkeringen

Voordat er werkelijk beslag is gelegd, krijgt de werkgever een informatieverzoek. Hij moet bevestigen of ontkennen dat de werknemer loon van de onderneming ontvangt en informatie geven over de periodieke betalingen die de onderneming aan de werknemer doet. Hij vermeldt dus of hij het loon wekelijks, vierwekelijks of maandelijks betaalt, hoe hoog het nettoloon is en of er al een loonbeslag is. Informatie over eenmalige uitkeringen die de werknemer wel eens ontvangt, hoeft hij in dit stadium nog niet te geven.
Officieel schendt een werkgever zelfs de privacy van de werknemer als hij deze gegevens op dit moment al deelt. Zodra er eenmaal beslag op het loon van de werknemer is gelegd, moet de werkgever de deurwaarder wel openheid van zaken geven over alle periodieke en niet-periodieke betalingen die hij aan de werknemer doet. De deurwaarder zal hiervoor een formulier verstrekken.

Onderneming aansprakelijk bij niet-meewerken

Werkt een werkgever niet mee aan een loonbeslag, dan loopt hij het risico dat de onderneming wordt gedagvaard of aansprakelijk wordt gesteld voor de hele vordering. Ook als hij onjuiste informatie verschaft, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.