Verzoek tot loonbeslag is niet vrijblijvend

25 juli 2012 | Door redactie

Als uw onderneming bericht krijgt dat een gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag wil leggen op het loon van een werknemer, bent u verplicht om actie te ondernemen. Welke verplichtingen heeft u allemaal vóór en na de beslaglegging?

Als u van de gerechtsdeurwaarder een verzoek krijgt om informatie te verstrekken over het loon van de werknemer, moet u daaraan meewerken. U moet de vragenlijst omtrent het inkomen binnen vier weken ingevuld retour sturen naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar.

Alleen informatie over periodieke uitkeringen

Voordat er werkelijk beslag is gelegd, hoeft u alleen informatie te geven over de periodieke betalingen die uw onderneming aan de werknemer doet. U vermeldt dus of u het loon wekelijks, vierwekelijks of maandelijks betaalt en hoe hoog het nettoloon is. Informatie over eenmalige uitkeringen die de werknemer wel eens ontvangt, hoeft u in dit stadium nog niet te geven. Officieel schendt u zelfs de privacy van de werknemer als u deze gegevens op dit moment al deelt.
Zodra er eenmaal beslag op het loon van de werknemer is gelegd, moet u de deurwaarder wel openheid van zaken geven over alle periodieke en niet-periodieke betalingen die u aan de werknemer doet. Dit hoeft u echter pas vier weken na de werkelijke beslaglegging te doen.

Onderneming aansprakelijk bij niet-meewerken

Werkt u niet mee aan een loonbeslag, dan loopt u het risico dat uw onderneming wordt gedagvaard of aansprakelijk wordt gesteld voor de hele vordering. Ook als u onjuiste informatie verschaft, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade.