Nieuws

or

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

OR | 12-06-2024 | Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...

or

Rechten OR bij een verhuizing van de organisatie

OR | 11-03-2024 | OR en arbeidsomstandigheden

Bij een voorgenomen verhuizing van de organisatie heeft de ondernemingsraad (OR) recht op een adviesaanvraag. Vaak spelen ook andere rechten...

or

Groepsgewijs inlenen arbeidskrachten? Adviesrecht!

OR | 22-11-2023 | Adviesrecht

De ondernemingsraad (OR) heeft altijd recht op een adviesaanvraag bij het groepsgewijs werven of inlenen van arbeidskrachten. Ook als dit al...

or

OR heeft het recht om commissaris voor te dragen

OR | 08-11-2023 | Werkwijze OR

Een OR heeft natuurlijk altijd de mogelijkheid om commissarissen aan te bevelen. Maar vaak hoeft de zittende RvC daar niets mee te doen. Bij...

or

Voer de druk op de bestuurder op!

OR | 14-07-2023 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De OR heeft de mogelijkheid om voor conflicten op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) naar de bedrijfscommissie en naar de rechte...

or

Adviesrecht OR bij fusie of overname over de grens

OR | 10-07-2023 | Adviesrecht

Een bestuurder moet de ondernemingsraad altijd om advies vragen bij een fusie, overname of duurzame samenwerking met een andere Nederlandse...

or

Bedrijfsonderdeel sluiten: alleen met OR-advies

OR | 30-06-2023 | Adviesrecht

Het komt voor dat een bestuurder ervoor kiest om een bedrijfsonderdeel te sluiten. Dat kan zijn om in financieel zwaar weer het hoofd boven...

or

Staking breken mag niet zomaar

OR | 25-03-2022 | OR en geschillen

Lopen de spanningen tussen en werkgever en werknemers zó hoog op dat de werknemers besluiten te staken, dan is het voor de ondernemingsraad...

or

Ook na beroepsprocedure moet OR met bestuurder door

OR | 17-12-2021 | OR en geschillen

Ontstaat er tussen de ondernemingsraad (OR) en bestuurder een geschil over bijvoorbeeld een adviesprocedure, dan kan de bedrijfscommissie, e...

or

Adviesrecht OR: na het advies

OR | 03-12-2021 | Adviesrecht

Nadat de ondernemingsraad (OR) advies heeft uitgebracht, moet de bestuurder zijn definitieve besluit schriftelijk mededelen aan de OR. Als h...