Nieuws

or

OR moet bij advies letten op gevolgen werkdruk

OR | 21-06-2019 | Werkdruk

De ondernemingsraad (OR) heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten van bedrijfseconomische aard. Bij een adviesaanvraag hierover gaat de...

or

Rechten OR bij bezoek Inspectie SZW

OR | 19-06-2019 | Inspectie SZW

Als een inspecteur van Inspectie SZW langskomt bij een organisatie voor controle, heeft de OR of PVT vergezelrecht. Ook mogen zij de inspect...

or

E-mailnieuwsbrief opstellen voor de achterban

OR | 17-06-2019 | Achterban van de OR

Met een e-mailnieuwsbrief houdt de ondernemingsraad (OR) de achterban op de hoogte van het werk van de OR. Het is wel zaak om een e-mailnieu...

or

Ook minstens 60 OR-uren per jaar voor parttimers

OR | 14-06-2019 | OR-faciliteiten

Een werknemer die zitting neemt in de ondernemingsraad (OR), moet altijd minstens 60 uur per jaar kunnen besteden aan zijn medezeggenschapsw...

a

Heeft uw organisatie al een sociaal medisch team?

Arbo | 14-06-2019 | Verzuim

In het sociaal medisch team gaan alle partijen die bij het verzuim van werknemers betrokken zijn om tafel. Dat zorgt voor kennisdeling, begr...

or

OR moet regelmatig rapporteren aan achterban

OR | 12-06-2019 | Achterban van de OR

Het rapporteren aan de achterban is wettelijk vastgelegd. De ondernemingsraad (OR) moet volgens de Wet op de ondernemingsraden de agenda van...

or

KPN vraagt OR XS4All om advies over opheffing

OR | 07-06-2019 | Adviesrecht

Hoewel de OR van XS4All een businessplan heeft om XS4All te behouden als zelfstandige dochter van KPN, heeft KPN er toch voor gekozen om XS4...

hr

Werknemers mogen blijven na doorstart bij faillissement

HR | 05-06-2019 | Faillissement

Als een organisatie na een faillissement wordt overgenomen, dreigen veel werknemers hun baan te verliezen. Onlangs werd een wetsvoorstel waa...

or

Wettelijk adviesrecht OR en PVT bij doorstart

OR | 05-06-2019 | Adviesrecht

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten wettelijk adviesrecht krijgen op een voorgenomen doorstart v...

a

Anoniem klacht indienen bij Inspectie SZW

Arbo | 04-06-2019 | Inspectie SZW

Werknemers kunnen een melding maken bij Inspectie SZW van een ongezonde of onveilige situatie op het werk. Inspectie SZW onderzoekt in princ...