Nieuws

f

KIA en samenwerkingsverband in wet verduidelijkt

Fiscaal | 15-09-2020 | Investeren

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is de algemene aftrek voor de investering in bedrijfsmiddelen. Bij de investering tot een bepaa...

f

Fiscale coronareserve krijgt wettelijke basis

Fiscaal | 15-09-2020 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De mogelijkheid voor ondernemers om een fiscale coronareserve te vormen, wordt wettelijk vastgelegd. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021,...

f

Vrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten

Fiscaal | 15-09-2020 | Financiering

Het kabinet stelt in Belastingplan 2021 voor om de TOGS-regeling en de Subsidie vaste lasten vrij te stellen van belastingheffing. Vanwege f...

f

In 2021 stijgt het tarief van de innovatiebox naar 9%

Fiscaal | 15-09-2020 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die behaald worden met innovatieve...

f

Prinsjesdag-plannen inkomstenbelasting: box 3 wijzigt

Fiscaal | 24-08-2020 | Inkomstenbelasting (IB)

Wat zit er in het Prinsjesdag-koffertje voor de inkomstenbelasting? In elk geval nieuwe tarieven in box 1 en box 2. Ook wil het kabinet – ni...

f

Toch geen verlaging van het VPB-tarief in 2021?

Fiscaal | 20-08-2020 | Prinsjesdag

De kans is aanwezig dat de geplande verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) volgend jaar niet doorgaat vanwege de coro...

f

Totale maximale KIA verdelen bij samenwerkingsverband

Fiscaal | 07-05-2020 | Investeren

Door de Hoge Raad is geoordeeld dat de maximale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) in een samenwerkingsverband verdeeld moet worden o...

fa

Forse omzetdaling bij mkb’ers door coronacrisis

Financiële administratie | 29-04-2020 | Winst uit onderneming

Bijna twee derde van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) verwacht een zeer zware omzetdaling in de maanden maart en april. Die...

f

Wanneer krijgt zelfstandige tijdelijke overbrugging (TOZO)?

Fiscaal | 30-03-2020 | Zelfstandigen zonder personeel (zzp)

De voorwaarden waaraan een zelfstandig ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandi...

f

Zelfstandigenaftrek gaat helemaal verdwijnen

Fiscaal | 23-01-2020 | Zelfstandigenaftrek

Uit een advies van de commissie onder leiding van oud-topambtenaar Borstlap aan het kabinet blijkt dat de belastingvoordelen voor zelfstandi...