Nieuws

a

Betrek werknemers bij Week van de RI&E

Arbo | 14-03-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 12 juni tot en met 16 juni 2017 vindt de Week van de RI&E plaats. Dit jaar wordt vooral de nadruk gelegd op de mogelijkheden die de risi...

a

Redenen om de RI&E te actualiseren

Arbo | 21-02-2017 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Uit Arbobalans 2016 blijkt dat organisaties meer aandacht hebben voor het arbobeleid. Een goede zaak, maar toch beschikt nog maar 45% over e...

or

Veiligheid werknemers COA: OR trekt aan bel

OR | 05-12-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) luidde via een brandbrief de noodklok over de veiligheid van werknemer...

a

RI&E-aanbieders vragen onnodig veel geld

Arbo | 07-10-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Organisaties geven onnodig veel geld uit aan het laten uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Daarvoor waarschuwt INre...

a

Gebrekkige taalbeheersing risico op werkvloer

Arbo | 09-09-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In het kader van de Week van de Alfabetisering heeft Minister Bussemaker van OCW bekendgemaakt € 5 miljoen subsidie beschikbaar te stellen v...

a

Betrek de werkvloer bij invullen RI&E

Arbo | 19-08-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werkgevers zien arbo vaak als last in plaats van als middel dat bijdraagt aan een gezonde organisatie. Een goed arbobeleid werpt zijn vrucht...

a

Veilige machines dankzij NEN-normen en RI&E

Arbo | 11-08-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Werknemers die grote machines bedienen, moeten hun werk veilig kunnen doen. In een RI&E kan een werkgever laten zien dat hij maatregelen hee...

a

Kortingen en gratis hulp in Week van de RI&E

Arbo | 09-06-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 13 juni tot en met 17 juni vindt de tweede Week van de RI&E plaats. Tijdens dit evenement vragen de sociale partners opnieuw de aandacht...

or

Nieuwe branche-RI&E biedt de OR kansen

OR | 26-02-2016 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

In 2016 komen er een hoop nieuwe branche-RI&E’s bij. Deze instrumenten helpen uw organisatie een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (...

a

Week van de RI&E biedt advies en workshops

Arbo | 11-06-2015 | Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Van 15 juni tot en met 19 juni vindt de Week van de RI&E door het hele land plaats. Tijdens de Week van de RI&E kunt u workshops volgen en g...