Nieuws

s

ZVW-premie 2022 omhoog voor hogere zorgsalarissen

Salarisadministratie | 27-09-2021 | Premies werknemersverzekeringen

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zegde het demissionaire kabinet hogere salarissen voor werknemers in de zorg toe. Het extra geld...

bv

Hoog tarief in de VPB naar 25,8% in 2022?

Ondernemen | 24-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De Tweede Kamer wil nog voor ruim € 2 miljard aanpassingen doen aan de begroting voor 2022. Om dat te betalen wordt onder meer de renteaftre...

s

De verwachte tarieven loonheffingen voor 2022

Salarisadministratie | 22-09-2021 | Aangifte loonheffingen

Gisteren zijn op Prinsjesdag de plannen voor het komende kalenderjaar gepresenteerd en die bevatten al heel wat tarieven die gaan gelden van...

f

Verrekening van dividendbelasting met VPB ingeperkt

Fiscaal | 21-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Het kabinet sleutelt vanaf 2022 aan de verrekening van dividendbelasting en kansspelbelasting met vennootschapsbelasting (VPB). Dat leidt er...

f

€ 600 miljoen voor emissievrije auto’s

Fiscaal | 21-09-2021 | Klimaat en milieu

Met een stimuleringspakket voor 2020 tot 2025 moet het inzetten van emissievrije auto’s worden bevorderd. Daarbij is er wel een bandbreedte...

s

WW-premies dalen per 2022

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Premies werknemersverzekeringen

De premies voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaan per 2022 omlaag. Ook moeten werkgevers weer de lage Awf-premie herzien als een we...

f

Aanpassingen in belastingplicht VPB

Fiscaal | 21-09-2021 | Vennootschapsbelasting (VPB)

In het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking is de belastingplicht duid...

s

Regeling voor vaste reiskostenvergoeding aangepast

Salarisadministratie | 21-09-2021 | Reiskosten

De 128-dagenregeling die werkgevers kunnen toepassen voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding wordt in het Belastingplan 2022 aangepast....

f

Belastingvrijstelling voor coronasubsidies vaste lasten

Fiscaal | 21-09-2021 | Corona-advies

Op Prinsjesdag 2021 werden de fiscale plannen voor 2022 uit de doeken gedaan. In het Belastingplan is te lezen dat de regelingen ‘Subsidie v...

f

CO2-schijfgrenzen auto omlaag, tarief omhoog

Fiscaal | 21-09-2021 | Klimaat en milieu

In de Prinsjesdagplannen vraagt het demissionaire kabinet op diverse plekken aandacht voor klimaat en milieu. Daar valt ook de vermindering...