Kabinet geeft Eerste Kamer uitleg bij belastingplannen

21 november 2023 | Door redactie

Het kabinet heeft de Eerste Kamer flink wat antwoorden gestuurd op vragen over de belastingplannen voor 2024. Daaruit blijkt onder meer dat de verwachte extra belastingopbrengsten in box 2 van de inkomstenbelasting voorlopig géén meevaller zijn voor de schatkist.

De Tweede Kamer heeft al eind oktober ingestemd met de plannen die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Daarbij is de begroting via zogeheten amendementen wel voor miljarden verbouwd. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Voorlopig staat de plenaire behandeling van de plannen in de Senaat gepland voor 11 en 12 december. Op 19 december zou er dan gestemd worden, waarna onder meer alle belastingtarieven voor 2024 definitief zijn.

Excessief lenen, giftenaftrek en 30%-regeling

In de aanloop naar de behandeling hebben leden van de Eerste Kamer een hele serie vragen gesteld over onder meer het Belastingplan 2024. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft die vragen inmiddels beantwoord. Een kleine greep uit de antwoorden.

  • Van Rij bevestigt dat de grens voor zogeheten excessieve leningen pas met ingang van 1 januari 2024 omlaaggaat. Deze grens is van belang voor onder meer directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Als zij een schuld bij hun eigen bv hebben van meer dan € 700.000, moeten zij over het deel boven die grens belasting betalen in box 2 van de inkomstenbelasting. De schuldenstand van 31 december 2023 is daarbij het eerste peilmoment. De Tweede Kamer heeft echter vrij plotseling een amendement aangenomen dat deze grens verlaagt van € 700.000 naar € 500.000. Deze verlaagde grens geldt dus nog niet voor het komende meetmoment, maar pas voor de peiling eind 2024.
  • De situatie voor giften tot € 100.000 in de vennootschapsbelasting (VPB) blijft in 2024 vooralsnog onveranderd ten opzichte van nu, meldt Van Rij. Het kabinet heeft voorgesteld om de giftenaftrek in de VPB helemaal af te schaffen vanaf 2024, maar de Tweede Kamer heeft dat teruggedraaid voor giften tot € 100.000. De staatssecretaris zegt er wel bij dat de beoogde vereenvoudiging nu dus niet echt van de grond komt, omdat er twee verschillende regimes blijven bestaan voor giften tot een ton.
  • Het kabinet verwacht zo'n € 1,5 miljard aan extra belastinginkomsten door de geplande ingrepen in box 2 van de inkomstenbelasting. In deze box gaan per 2024 twee tarieven gelden, en de Tweede Kamer heeft het toptarief nog eens extra opgehoogd naar 33%. Hierdoor is het voor dga's mogelijk interessant om nog dit jaar extra dividend uit te keren. De extra opbrengsten zijn echter geen meevaller voor de schatkist, aldus Van Rij, omdat die al zijn meegerekend in de budgettaire opbrengst van de maatregelen.
  • De versobering van de zogeheten 30%-regeling die de Tweede Kamer wil, betekent volgens Van Rij een verslechtering van het vestigingsklimaat van Nederland. Maar de precieze gevolgen zijn nu nog niet te voorspellen, dat moet na verloop van tijd blijken. Wel laat de bewindsman opnieuw doorschemeren dat hij de versobering wel erg haastig vindt doorgevoerd, tegen de kabinetslijn in om eerst een evaluatie te doen van een regeling. Uit de vorige evaluatie van de 30%-regeling in 2017 bleek juist dat de regeling doelmatig en doeltreffend was, memoreert Van Rij.

Wijzigingen in regeling bedrijfsopvolging

Van Rij gaat ook in op vragen over de voorgestelde wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. Met ingang van 2024 gaat verhuurd vastgoed al niet meer onder de BOR-belastingvrijstelling vallen. En vanaf 2025 komen er nog meer wijzigingen bij, zoals een wijziging van de grensbedragen en vrijstellingspercentages. Van Rij beantwoordt onder meer de vraag of familiebedrijven erop kunnen rekenen dat het voorlopig even gedaan is met wijzigingen in de BOR. De staatssecretaris wijst erop dat de acht wijzigingen die nu zijn voorgesteld voortkomen uit een zorgvuldig evaluatieproces. En voor nieuwe wijzigingen wordt 'logischerwijs eerst de volgende evaluatie afgewacht', die niet eerder dan 2028 zal plaatsvinden.
Alle nota's met antwoorden op vragen over de verschillende wetsvoorstellen met plannen voor 2024 zijn hier te vinden.