Nieuws

f

Overdrachtsbelasting voor niet-woningen stijgt in 2021

Fiscaal | 17-09-2019 | Klimaat en milieu

Eén van de maatregelen uit het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Klimaatakkoord, dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt, is een voorstel om het...

s

Werkgeversheffing ZVW daalt in 2020 naar 6,7%

Salarisadministratie | 17-09-2019 | Premies werknemersverzekeringen

Werkgevers zijn in 2020 goedkoper uit voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk naar 6,7%. Ook de verwachte...

f

Nieuwe definitie voor vaste inrichting

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

Voor de internationale belastingheffing is het begrip 'vaste inrichting' van groot belang. Om belastingontwijking te voorkomen, kondigde het...

f

Klimaatrekening voor bedrijfsleven

Fiscaal | 17-09-2019 | Klimaat en milieu

Het kabinet heeft de afspraken uit het Klimaatakkoord tijdens Prinsjesdag al direct omgezet in wetgeving. Maar de rekening voor al die plann...

f

Vervanging scholingsaftrek door unieke leerrekening

Fiscaal | 17-09-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Als het aan het kabinet ligt, gaat de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen worden door een individuele leerrekening. D...

f

Niet altijd einde overgangsrecht lijfrente vóór 2001

Fiscaal | 17-09-2019 | Inkomstenbelasting (IB)

Het overgangsrecht van saldolijfrenten van vóór 2001 loopt ten einde per 1 januari 2021. Op dat moment geldt een afrekenverplichting. Voor b...

hr

Eerste gevolgen pensioenakkoord vanaf 2020 merkbaar

HR | 17-09-2019 | Pensioenakkoord

In juni kwam er eindelijk een pensioenakkoord. In de Rijksbegroting van het ministerie van SZW wordt nogmaals aangegeven dat het wettelijk k...

f

Afvalstoffenbelasting wijzigt

Fiscaal | 17-09-2019 | Klimaat en milieu

Het Belastingplan 2020, dat op Prinsjesdag uit de doeken werd gedaan, bevat ook dit jaar een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. Eén v...

f

Belastingrente VPB en erfbelasting aangepast

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De regeling voor de berekening van de belastingrente ondergaat volgens de stukken van Prinsjesdag in 2020 voor de vennootschapsbelasting (VP...

f

Tarief innovatiebox gaat omhoog naar 9% in 2021

Fiscaal | 17-09-2019 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De innovatiebox is ingevoerd om innovatief onderzoek door ondernemers fiscaal te stimuleren. Alle winsten die behaald worden met innovatieve...