Nieuws

s

Veranderingen loonheffingen per 2019 nu al online

Salarisadministratie | 20-07-2018 | Aangifte loonheffingen

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de veranderingen voor de loonhef...

hr

Plannen voor minder snelle stijging AOW-leeftijd

HR | 01-06-2018 | Pensioen via de werkgever

Deze week kwamen plannen van de sociale partners voor het nieuwe pensioenstelsel naar buiten. Ze willen onder meer de AOW-leeftijd minder sn...

hr

Hoge Raad: AOW’er geen transitievergoeding betalen mag

HR | 01-05-2018 | Transitievergoeding

Werkgevers hoeven geen transitievergoeding te betalen aan werknemers die zij op of na het bereiken van de AOW-leeftijd ontslaan. De Hoge Raa...

s

Hoe hoog is het tabeltarief voor de eindheffing in 2018?

Salarisadministratie | 28-12-2017 | Aangifte loonheffingen

In bepaalde situaties is het gebruikelijk of verplicht dat uw organisatie de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor haar rekening neem...

hr

AOW-leeftijd blijft in 2023 67 jaar en drie maanden

HR | 06-11-2017 | AOW

In 2023 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkge...

hr

Uitkijken bij seniorenregeling voor boete Belastingdienst

HR | 02-11-2017 | Pensioen via de werkgever

Maakt een werknemer gebruik van een seniorenregeling, dan moet de werkgever opletten dat hij niet minder dan 50% van zijn oorspronkelijke ar...

a

Werkgevers doen onvoldoende aan duurzame inzetbaarheid

Arbo | 24-10-2017 | Duurzame inzetbaarheid

Uit het rapport 'Arbeidsmarkt in kaart' van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat werkgevers weinig moeite doen om hun werknemers l...

hr

Lagere transitievergoeding door investering in inzetbaarheid

HR | 10-10-2017 | Transitievergoeding

Investeren in de inzetbaarheid van werknemers zodat zij productief en gezond kunnen werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd wordt aantre...

f

Inkomstenbelasting krijgt twee schijven van 36,93% en 49,5%

Fiscaal | 10-10-2017 | Inkomstenbelasting (IB)

Uit het regeerakkoord blijkt dat het belastingstelsel flink hervormd gaat worden. Voor de inkomstenbelasting gaat een tarief van 36,93% geld...

hr

AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd volgend jaar omhoog

HR | 19-09-2017 | Pensioen via de werkgever

De AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd stijgen volgend jaar. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar en de pensioenrichtleeftijd wordt...