Wijzigingen in regels voor personeel per 1 januari 2022

21 december 2021 | Door redactie

Per 1 januari 2022 wordt de wet- en regelgeving voor personeel en arbeid op een aantal punten aangepast. Werkgevers doen er goed aan daar kennis van te nemen. De wijzigingen gaan onder meer over de reiskostenvergoeding, de thuiswerkvergoeding en roken op het werk.

Vanwege de langdurige formatie van een nieuw kabinet hoeven organisaties bij de komende jaarwisseling geen rekening te houden met enorme veranderingen in de wet- en regelgeving. Toch zijn er allerlei wijzigingen per 1 januari 2022 waar de werkgever van op de hoogte moet zijn.

Reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding en werkvergunning

De personeelsgerelateerde wijzigingen per 1 januari 2021:

Nog geen kortere loondoorbetaling zieke AOW’er

Enkele wetswijzigingen hebben vertraging opgelopen. Zo is het wetsvoorstel dat extra rechten geeft aan klokkenluiders, nog niet behandeld in de Tweede Kamer (maar kan het al wel van invloed zijn). Ook wetsvoorstellen voor het belonen met aandelenopties en een coronapas op het werk treden nog niet in werking. Verder was het plan om de duur van de loondoorbetalingsplicht voor zieke AOW-gerechtigde werknemers terug te brengen naar zes weken, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat deze wijziging niet op 1 januari 2022 ingaat.

Voor de status van personeelsgerelateerde wetsvoorstellen raadpleegt u het wettenoverzicht van Rendement. Voor een overzicht van de belangrijkste deadlines voor ondernemers, bijvoorbeeld rond subsidieregelingen, gaat u naar de ondernemersagenda. Voor deze pagina’s is een account nodig.